На головну

Кафедра менеджменту

  1. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  2. S: До принципам менеджменту відносяться
  3. А) монастирські, кафедральні і парафіяльні школи
  4. Адміністративна школа менеджменту
  5. Аналіз як функція менеджменту
  6. Аналіз існуючої практики менеджменту.
  7. Базові категорії та концепції фінансового менеджменту

"Затверджую"

Зав. кафедрою _____________

(Підпис)

д.е.н., доцент

Шаймієва Е. Ш.

«_____» ____________ 201__ р

ЗАВДАННЯ

На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу)

напрям підготовки 080200 «Менеджмент»

Профіль підготовки «Менеджмент організації»

(Кваліфікація (ступінь) «бакалавр»)

Група ________ Студент (ка) _____________________________________________________________

П. І. Б. (повністю)

Тема ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вступ

1. _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.1. ___________________________________________________________________________________

1.2. ___________________________________________________________________________________

1.3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

висновок

Список використаної літератури

додатки

Терміни надання розділів:

1 розділ - _______________;

2 розділ - _______________.

Надання роботи в цілому _______________________

Матеріали для виконання випускної кваліфікаційної роботи (бакалаврської роботи):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник _________________________ _________

(Посада, П. І. Б.) (підпис)

виконавець завдання ___________________________ _________

(Підпис студента) (дата)

Примітка:

1. Завдання складається в 2-х прим. - Для студента і кафедри.

2. Обсяг бакалаврської роботи 60-70 сторінок машинописного тексту.


додаток 5

Зразок анотації на випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу)

АНОТАЦІЯ

на випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу)

 ПІБ студента
 Name of student
 напрямок
 № групи
 Назва бакалаврської роботи:
 
 
 Bachelor thesis title:
 
 

Анотація до бакалаврської роботи:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary of the bachelor thesis:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Науковий керівник: доцент  Переклад перевірив: доцент кафедри
кафедри менеджменту Іванов І. І .. іноземних мов Петрова П. П ..
 «__» ________ 20__р.  «__» ________ 20__р.додаток 3 | додаток 6

Оформлення завдання на бакалаврську роботу | Наукове керівництво бакалаврської роботою | анотація | Аналітичний розділ (розділ 2) | Текстова частина | Оформлення таблиць та рисунків | Оформлення списку використаної літератури | Мовні та стилістичні вимоги до ВКР | Захист бакалаврської роботи | На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати