На головну

Оформлення списку використаної літератури

  1. C2. Що, по-вашому, стає головною трагедією героїв роману "Злочин і кара", і у яких героїв російської літератури долі складаються трагічно?
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. II Оформлення курсового проекту та його захист
  4. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  5. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  6. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  7. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Список використаної літератури - обов'язковий розділ випускної кваліфікаційної роботи, який характеризує рівень ознайомлення студента з сучасним станом проблеми, над якою він працює. В даному списку зазначаються всі використані автором джерела. У свою чергу, на все джерела, зазначені в списку літератури, повинні бути посилання в тексті роботи.

Список використаної літератури повинен включати в себе джерела з двох обов'язкових розділів:

I. Нормативно-правові матеріали;

II. Спеціальна література;

Якщо були використані матеріали поточного архіву організації та Інтернету, додаються III і IV розділи, відповідно.

Нумерація джерел повинна бути наскрізною. Зразок оформлення списку використаної літератури представлений в Додатку 6 відповідно до ГОСТу 7.1-2003 «Бібліографічний опис документа».

Перший розділ (нормативно-правові матеріали) включають всі використані в роботі нормативно-правові акти, які розташовуються в наступній ієрархічній послідовності:

- Конституція Російської Федерації;

- Федеральні закони Російської Федерації;

- Укази Президента Російської Федерації;

- Постанови Уряду Російської Федерації;

- Нормативні акти різних федеральних державних комітетів, центральних органів виконавчої влади;

- Рішення органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і муніципальних органів.

Всі нормативні акти наводяться в хронологічному порядку з обов'язковим зазначенням дати їх прийняття, номера і джерела офіційного опублікування. Посилання на ці джерела можна знайти, використовуючи довідку в інформаційних системах «Гарант» або «Консультант».

Другий розділ (спеціальна література) включає монографії, статті в періодичних виданнях, в збірниках наукових праць, підручники і навчальні посібники і т.д. Всі вони розташовуються в алфавітному порядку за прізвищем авторів або, якщо автор не зазначений, за назвою роботи. У списку літератури наводяться повні дані про роботу: прізвище та ініціали автора, назву роботи, місце видання і найменування видавництва, рік опублікування, загальна кількість сторінок; якщо стаття опублікована в збірнику або журналі, то після її назви вказується найменування збірника чи журналу, рік його видання, номер і діапазон сторінок.

Третій розділ включає матеріали поточного архіву організації, які розташовуються в наступному порядку:

- Статут підприємства;

- Положення про підприємство або про його структурному підрозділі;

- Положення (про заробітну плату, про мотивацію, про підвищення кваліфікації тощо);

- Програми, плани організації;

- Звіти про виконання планів, програм організації.

Четвертий розділ містить джерела віддаленого доступу (Інтернет).

 Оформлення таблиць та рисунків | Мовні та стилістичні вимоги до ВКР

Загальні вимоги, що пред'являються до ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (бакалаврської роботи) | Виконання бакалаврської роботи | Оформлення завдання на бакалаврську роботу | Наукове керівництво бакалаврської роботою | анотація | Аналітичний розділ (розділ 2) | Текстова частина | Захист бакалаврської роботи | На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу) | додаток 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати