На головну

Оформлення таблиць та рисунків

  1. HTML-таблиці
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. I. Складання Таблиці 1
  4. II Оформлення курсового проекту та його захист
  5. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  6. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  7. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання

Випускна кваліфікаційна робота не обходиться без таблиць, так як це основний спосіб систематизованого уявлення цифровий важливої ??інформації. Найважливіші вимоги до таблиці полягають у тому, щоб вона містила весь необхідний матеріал і була легко читається. Невеликі таблиці можна поміщати в тексті по ходу викладу матеріалу, а великі таблиці (що займають цілу сторінку і більше) слід виносити в додатки.

Всі таблиці повинні мати порядковий номер і назва, що відбиває зміст. Слово «таблиця» і її порядковий номер (без знаку №) пишуться в правому верхньому кутку; нижче, по центру повинен мати свою назву таблиці, виділене напівжирним шрифтом. Графіки, діаграми, схеми і т.д. в тексті дипломного проекту називаються малюнками. Слово «рисунок» пишеться скорочено під малюнком, графіком, схемою: рис. 2.1.1. (Без знака №), причому назва малюнка пишеться поруч з номером і виділяється напівжирним шрифтом (див. Додаток 8).

Нумерація таблиць і малюнків може бути наскрізний або співвідноситися з номером розділу і підрозділу. Наприклад, якщо таблиця або малюнок включені в текст першого підрозділу другого розділу, нумерація наступна: Таблиця 2.1.1., Рис. 2.1.1. Остання цифра означає порядковий номер таблиці (або малюнка) в даному підрозділі. Документи і таблиці, винесені в додатки, не нумеруються.

Необхідно вказувати рік, за який наводяться дані, назви і вимірювачі показників, а також джерело, на основі якого складена таблиця. Якщо таблиця цілком запозичена або складена з декількох джерел, то під таблицею слід посилання на джерело (джерела). Авторство не вказується, якщо таблиця складена виконавцем дипломної роботи на основі первинних матеріалів.

У таблицях і малюнках можна використовувати одинарний інтервал, а розмір шрифту скоротити до 12 пунктів. У всіх таблицях і малюнках повинні бути проставлені одиниці виміру. Для того щоб діаграми, малюнки і т.д. легко читалися, вони можуть бути виконані в кольоровому вигляді.

Малюнок або таблиця являє собою матеріал, вбудований в структуру бакалаврської роботи, тому в тексті ВКР обов'язково містяться посилання на представлені в таблицях і малюнках дані, наводиться їх узагальнення та аналіз. Ця вимога поширюється і на матеріали, винесені і додатки. Таблицю не бажано ділити (тобто розміщувати на різних сторінках). У разі якщо таблиця не вміщується цілком на одній сторінці, то її необхідно помістити на наступній сторінці.

 Текстова частина | Оформлення списку використаної літератури

Загальні вимоги, що пред'являються до ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (бакалаврської роботи) | Виконання бакалаврської роботи | Оформлення завдання на бакалаврську роботу | Наукове керівництво бакалаврської роботою | анотація | Аналітичний розділ (розділ 2) | Мовні та стилістичні вимоги до ВКР | Захист бакалаврської роботи | На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу) | додаток 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати