На головну

Аналітичний розділ (розділ 2)

  1. I розділ. Загальні характеристики організації
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Організаційно-методичний розділ
  4. I. Організаційно-методичні розділ
  5. I. Організаційно-методичний розділ
  6. I. Організаційно-методичний розділ
  7. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ

Метою аналітичного розділу є розгляд характеристики об'єкта і системи управління, а також обґрунтування пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, впровадження нових підходів, нових технологій і т.д.

У перших двох підрозділах аналітичного розділу необхідно звернути увагу на наступні аспекти:

- Описати характеристики об'єкта дослідження (орган влади, фірма, організація, підприємство). Проводиться аналіз їх техніко-економічних або виробничо-фінансових показників;

- Розглянути діючу систему управління організацією (конкретних регіонів, фірм, підприємств);

- На основі комплексного аналізу стану об'єкта управління і показників діяльності (організації, органу влади, системи управління), виявити існуючі проблеми,

Аналіз не повинен зводитися до простої констатації фактичного стану справ. За допомогою різних методів аналізу необхідно виявити конкретні фактори, що впливають на зміну рівня кожного показника, встановити закономірності розвитку і залежності, розкрити причини, недоліки, що ведуть до кризової або проблемної ситуації, а також резерви поліпшення параметрів досліджуваного об'єкта.

Кожен підрозділ обов'язково повинен закінчуватися висновками. У другому підрозділі повинен бути сформульовано висновок про загальну ефективність системи управління за темою роботи, про її достоїнства і недоліки, а також про причини наявних проблем. Основні результати перших двох підрозділів аналітичного розділу є базою для розробки пропозицій і рекомендацій з досліджуваної проблеми, які повинні бути розроблені в третьому підрозділі даного розділу.

У третьому підрозділі аналітичного розділу бакалаврської роботи на основі досліджень теоретичного розділу, аналізу досліджуваної проблеми, з урахуванням цілей і завдань бакалаврської випускної кваліфікаційної роботи викладаються варіанти можливих рішень даної задачі, тобто розробляються пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення предмета дослідження, підвищення його ефективності, усунення причин і вирішенню проблем, зафіксованих в перших двох підрозділах.

Загальний обсяг аналітичного розділу - 20-25 сторінок.

висновок

Завершальним етапом бакалаврської роботи є висновок. Тут підводиться підсумок написання випускної роботи, формуються основні висновки. Фактично це короткий зміст основних положень всієї роботи. Загальна кількість таких положень, у вигляді коротких тез, має бути не менше 5.

Обсяг висновку може становити до 5 сторінок.

У списку використаної літературивказуються літературні джерела. Порядок оформлення списку літератури викладено в розділі «Оформлення бакалаврських робіт» даних вказівок, п.3.3 (див. Додаток 7).

Кількість літературних джерел повинно бути не менше 30 найменувань.анотація | Текстова частина

Загальні вимоги, що пред'являються до ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (бакалаврської роботи) | Виконання бакалаврської роботи | Оформлення завдання на бакалаврську роботу | Наукове керівництво бакалаврської роботою | Оформлення таблиць та рисунків | Оформлення списку використаної літератури | Мовні та стилістичні вимоги до ВКР | Захист бакалаврської роботи | На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу) | додаток 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати