На головну

Оформлення завдання на бакалаврську роботу

  1. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. I. Перевірка домашнього завдання.
  4. II Оформлення курсового проекту та його захист
  5. II частина контрольного завдання
  6. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

Після затвердження теми разом з науковим керівником студент складає завдання на виконання бакалаврської випускної кваліфікаційної роботи. Воно підписується студентом, керівником кваліфікаційної роботи і затверджується завідувачем кафедрою (Додаток 1).

Завдання складається в двох примірниках: перший видається студенту перед виробничої (передвипускної) практикою, другий - залишається на кафедрі і разом з випускної кваліфікаційної роботою представляється до захисту.

Бакалаврська випускна кваліфікаційна робота виконується на основі вивчення законів, постанов уряду, нормативних і методичних матеріалів, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, планових та звітних даних підприємств, статистичних досліджень на підприємстві (організації).

Спеціальна література використовується для обгрунтування і конкретизації розроблюваних питань. Обов'язковою є застосування практичних матеріалів діяльності організацій. Їх джерелами можуть бути навчальна література, наукові публікації, сайти Інтернету.

Даний матеріал повинен бути систематизований, оброблений і узагальнено у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем. Цифри і факти повинні правильно і об'єктивно відображати фактичний стан досліджуваної проблеми.

Виконання бакалаврської випускної кваліфікаційної роботи (як щодо змісту, так і термінів) має здійснюватися студентом відповідно до завдання.Виконання бакалаврської роботи | Наукове керівництво бакалаврської роботою

Загальні вимоги, що пред'являються до ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (бакалаврської роботи) | анотація | Аналітичний розділ (розділ 2) | Текстова частина | Оформлення таблиць та рисунків | Оформлення списку використаної літератури | Мовні та стилістичні вимоги до ВКР | Захист бакалаврської роботи | На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу) | додаток 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати