На головну

Тема 26. Кримінальний процес зарубіжних країн

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Загальна характеристика змагальної, і змішаної форм процесу сучасних зарубіжних держав. Кримінальний процес Англії. Органи розслідування. Провадження у справі з обвинувальним актом. Сумарне виробництво.

Особливості кримінального судочинства США. Угода про визнання обвинувачуваним своєї провини. Процедура «Хабеас корпус». Повноваження великого журі. Розгляд справи судом присяжних.

Кримінальний процес Франції. Слідчий суддя. Обвинувальна камера. Віддання під суд і розгляд кримінальної справи. Суд Ассізі. Обвинувальний трибунал. Виправний суд. Форми перегляду вироку: апеляція, касація, ревізія.

Особливості кримінального процесу Німеччини.

Нормативно-правові акти та судова практика, що підлягають вивченню:

Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 року протоколи до неї і Федеральний закон про ратифікацію Конвенції і протоколів до неї від 30 березня 1998 року.

Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р

Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації 2001 року з усіма подальшими змінами і доповненнями.

Закон Російської Федерації "Про статус суддів в Російській Федерації" від 26 червня 1992 року з наступними змінами та доповненнями.

Федеральний конституційний закон "Про судову систему Російської Федерації" від 31 грудня 1996 року з наступними змінами та доповненнями.

Федеральний закон "Про мирових суддів у Російській Федерації" від 17 грудня 1998 року, в подальшими змінами і доповненнями.

Федеральний закон "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" від 20 квітня 1995 р

Федеральний закон "Про прокуратуру Російської Федерації" в редакції Федерального закону від 17 листопада 1995 року з наступними змінами та доповненнями.

Кримінальний кодекс Російської Федерації.

Закон Самарської області "Про мирових суддів у Самарській області" від 14 лютого 2000 р

Федеральний закон "Про оперативно-розшукову діяльність" від 5 липня 1995 р

Федеральний закон «Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених в вчиненні злочину "від 21 червня 1995"

Федеральний закон «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в РФ» від 31.05.2002 р в ред. ФЗ від 18.07.2006.

Федеральний закон «Про державний захист потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства» від 20 серпня 2004 року.

Федеральний закон «Про державну судово-експертної діяльності в Російській федерації» від 31 травня 2001 року.

Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 22 листопада 2005 р N 23 «Про застосування судами норм Кримінально-процесуального кодексу РФ, що регулюють судочинство з участю присяжних засідателів».

Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 5 березня 2004 N 1 «Про застосування судами норм Кримінально-процесуального кодексу РФ».

Постанова № 8 Пленуму Верховного Суду РФ від 31 жовтня 1995 "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя".

Ухвала Конституційного Суду РФ від 6 квітня 2006 р N 3-П У справі про перевірку конституційності окремих положень ФКЗ «Про військових судах РФ», ФЗ «Про присяжних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції в РФ», «Про введення в дію КПК РФ» і КПК РФ у зв'язку із запитом президента Чеченської республіки ....

Ухвала Конституційного Суду РФ від 27 червня 2005 р N 7-П У справі про перевірку конституційності положень частин 2 і 4 ст. 20, ч.6 ст. 144, п.3 чс.1 ст.145, ч.3 ст.318 КПК України.

Ухвала Конституційного Суду РФ від 11 травня 2005 N 5-П У справі щодо конституційності статті 405 КПК України.

Ухвала Конституційного Суду РФ від 22 березня 2005 р N 4-П У справі про перевірку конституційності ряду положень КПК РФ, що регламентують порядок і терміни застосування як запобіжного заходу взяття під варту на стадіях кримінального судочинства, наступних за закінченням досудового слідства і напрямком кримінальної справи у суд.

Ухвала Конституційного Суду РФ від 29 червня 2004 N 13-П у справі про перевірку конституційності окремих положень статей 7,15,107,234 і 450 КПК РФ.

Ухвала Конституційного Суду РФ від 8 грудня 2003 р N 18-П У справі про перевірку конституційності положень статей 125,219,227,236,237,239,246,254,271,378,405 і 408, а також глав 35 і 39 КПК РФ.

Наказ Генпрокуратури РФ від 5 липня 2002 N 39 (в ред. Від 16.03. 2006р.) «Про організацію прокурорського нагляду за законністю кримінального переслідування в стадії досудового провадження».

Наказ Генпрокуратури РФ від 18 червня 1997 (в ред. Від 16.03.2006 р) N 31 «Про організацію прокурорського нагляду за досудовим слідством і дізнанням».

Наказ МВС РФ № 350 від 16 травня 2005 року «Про заходи щодо зміцнення законності при винесенні постанов про відмову в порушенні кримінальної справи».

Інструкція «Про єдиний порядок прийому, реєстрації та перевірки повідомлень про злочини в органах прокуратури РФ». Затв. Наказом Генерального прокурора РФ від 16.03.2006 №12.

Основна література:

1. Кримінально-процесуальне право Російської Федерації. Підручник. М., Під. ред. проф. П. а. Лупінской.2005.

2. Строгович М. с. Курс радянського кримінального процесу. T.1. М., 1968; Т.2. М., I970.

3. Кримінальний процес. Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів. Під ред. К. ф. Гуценко. М .: ІКД "Зерцало-М", 2005.

4. Кримінально-процесуальне право Російської Федерації. Навч. 2-е изд. Відповідальний. Редактор І. л. Петрухін. М .: Проспект.2006.

5. Григор'єв В. н. Победкін, А. в. Яшин В. н. Кримінальний процес. Учебник.-МС. изд. ексмо.2005.

Додаткова література:

1. Абросимова, Н. б. Суд в системі поділу влади. Російська модель / Н. б. Абросимова. - М .: Проспект, 2002.

2. Александров, А. с. Перехресний допит. Навчально-практичний посібник / А. с. Александров, С. п. Гришин - М .: Проспект, 2005.

3. Божьев, В. п. Кримінально-процесуальні правовідносини / В. п, Божьев. - М. 1976.

4. Бойков, А. д. Третя влада в Росії. Книга друга-продовження реформ / А. д. Бойків. - М .: Юрлітінформ, 2002.

5. Булатов, Б. б., Заходи кримінально-процесуального примусу (по главі 14 КПК Росії) / Б. б. Булатов, В. в. Ніколюк. - М .: Спарк, 2003.

6. Викторский, С. і. Російський кримінальний процес / С. і. Викторский. - М .: Юридичне бюро "Городець", 1997.

7. Карнозова, Л. м. Відроджений суд присяжних: Задум і проблеми становлення / Л. м. Карнозова. - М .: NOTA BENE, 2000..

8. Карнозова, Л. м. Гуманітарні початку в діяльності судді в кримінальному процесі. Л. м. Карнозова. Навчальний посібник / - М .: Проспект, 2004..

9. Кисленко, С. л., Судове слідство: стан і перспективи / С. л. Кисленко, В. і. Комісарів. - М .: Юрлітінформ, 2003.

10. Ковтун, Н. н. Стадія підготовки кримінальної справи до судового розгляду: проблеми нормативного регулювання та практичної реалізації / Ковтун, Н. н., А. а. Юнусов; - Навчальний посібник. Казань, 2005.

11. Жогін, Н. в. Теорія доказів у радянському кримінальному процесі / Н. в. Жогін - М .: 1973.

12. Концепція судової реформи в РФ. м .: Республіка, 1992.

13. Корнуков, В. м., Порушення кримінальної справи в системі кримінально-процесуальної діяльності / В. а. Корнуков, В. а. Лазарєв, В. д. Холоденко; Саратов; Вид-во СГАП, 2002.

14. Кудрявцева, А. в. Судова експертиза в кримінальному процесі Росії / А. в. Кудрявцева; монографія; Челябінськ: Вид-во ЮУрГУ, 2001..

15. Лазарєва, В. а. Попереднє судове провадження в кримінальному процесі Російської Федерації / В. а. Лазарева / - Учеб. посібник.- Самара: Самарська гуманітарна академія, 2000..

16. Лазарєва, В. а. Судова влада. Судовий захист. Судовий контроль: поняття та співвідношення. В. а. Лазарева / - Лекції-нариси; Самара: Видавництво Самарської гуманітарної академії, 1999..

17. Лазарєва, В. а. Теорія і практика судового захисту в кримінальному процесі / В. а. Лазарева. - Самара: Изд-во "Самарський університет", 2000.

18. Лазарєва, В. а. Теорія судової промови / В. а. Лазарева - Самара: Изд-во "Самарський університет", 2001.

19. Лазарєва, В. а. Реалізація судової влади в кримінальному процесі / В. а. Лазарева - Самара: Самарський університет, 1999..

20. Ларін, А. м. Презумпція невинуватості / А. м. Ларін - М .: Наука, 1982.

21. Махов, В. н., Кримінальний процес США (досудові стадії) / В. н. Махов, М. а. Пєшков - Навчальний посібник; М .: ЗАТ "Бізнес-школа" Інтел-Синтез ", 1998..

22. Михайлівська, І. б. Цілі, функції і принципи Російського кримінального судочинства (кримінально-процесуальна форма) / І. б. Михайлівська - М .: Проспект, 2003.

23. Новіков, С. а. Показання обвинуваченого в сучасному кримінальному процесі Росії / С. а. Новиков - СПб. Видавничий дім СПб університету. 2004.

24. Насонов, С. а. Судове слідство в суді присяжних, законодавство, теорія, практика / С. а. Насонов - н. п. посібник. - М .: 2001.

25. Панько, Н. к. Діяльність адвоката-захисника щодо забезпечення змагальності / Н. к. Панько. - Воронеж, 1999..

26. Петрова, Н. е. Приватне та субсидіарності звинувачення / Н. е. Петрова. - Самара: Изд. "Самарський університет", 2004.

27. Петрухін, І. л. Теоретичні основи судової реформи в РФ ч.1 / І. л. Петрухін. - М., 2004; ч.2. М., 2005.

28. Петрухін, І. л. Прокурорський нагляд і судова влада. Навчальний посібник / І. л. Петрухін. - М .: "Проспект", 2001.

29. Пєшков, М. а. Арешт і обшук в кримінальному процесі США / М. а. Пєшков. - М .: Спарк, 1998..

30. Рибалов, К. а. Особливий порядок судового розгляду в Російській Федерації і проблеми його реалізації / К. а. Рибалов. - М .: Юрлітінформ, 2004.

31. Сильнов, М. а. Питання забезпечення допустимості доказів у кримінальному процесі (досудові стадії) / М. а. Сильнов. - М., 2001..

32. Смирнов, А. в. Моделі кримінального процесу / А. в. Смирнов. - СПб .: "Наука", 2000.

33. Смирнов, М. п. Оперативно-розшукова діяльність поліції зарубіжних країн / М. п. Смирнов. - М .: "Центр юридичної літератури" Щит ", 2001.

34. Соловйов, А. б. Доведення в досудових стадіях кримінального процесу Росії / А. б. Соловйов. - М .: Юрлітінформ, 2002.

35. Соловйов, А. б. Загальні умови попереднього розслідування / А. б. Соловйов, М. е. Токарєва, Н. а. Власова. - М .: Юрлітінформ, 2005.

36. Тарасов, А. а. Одноосібне і колегіальне у кримінальному процесі: правові та соціально-психологічні проблеми / А. а. Тарасов. - Самара, 2001..

37. Тарасов, А. а. Розслідування злочинів групою слідчих: процесуальні та тактико-психологічні проблеми / А. а. Тарасов. - Самара: Изд-во "Самарський університет", 2000.

38. Філімонов, Б. а. Захисник в німецькому кримінальному процесі / Б. а. Філімонов. - М .: Изд-во "Спарк", 1997.

39. Фойницкий, І. я. Курс кримінального судочинства / Т. 1, 2 / І. я. Фойницкий. - СПб .: Альфа, 1996.

40. Цапаева, Т. ю. Участь прокурора у доведенні на попередньому слідстві / Т. ю. Цапаева. - Самара: Изд-во "Самарський університет", 2004.

41. Шевченко, І. а. Процесуальні і організаційно-методичні проблеми порушення провадження у кримінальній справі / І. а. Шевченко. - Саратов, 2005.

42. Шейфер, С. а. Попереднє слідство: загальні умови і основні етапи виробництва / С. а. Шейфер. - Куйбишев, 1986.

43. Шейфер, С. а. Докази і доказування у кримінальних справах: проблеми теорії і правового регулювання / С. а. Шейфер. - Тольятті, 1998..

44. Шейфер, С. а. Слідчі дії. Система і процесуальна форма / С. а. Шейфер. - М .: Изд-во "Юрлітінформ", 2001.

45. Шейфер, С. а. Збирання доказів у радянському кримінальному процесі / С. а. Шейфер. - Саратов, 1986.

46. ??Юріна, Л. р Контроль і запис переговорів. Навчальний посібник / Л. р Юріна, В. м. Юрін. -, 2002.

47. Якимович, Ю. к. Диференціація кримінального процесу / Ю. к. Якимович, А. в. Ленський, Т. в. Трубнікова. - Томськ: Вид-во "Том. Університету", 2001.

48. Європейський суд з прав людини і Російська Федерація: Постанови і рішення, винесені до 1 березня 2004 года / Відп. ред. Ю. ю. Берестов. - М .: Норма, 2005.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 Тема 25. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства | ТЕМА 1. Сутність і призначення кримінального процесу РФ

Тема 5. Учасники кримінального процесу | Б. види доказів. | Тема 8. Заходи кримінально-процесуального примусу. Запобіжні заходи | Тема 11. Дізнання і попереднє слідство | Тема 13. Підготовка до судового засідання. Попереднє слухання. | Тема 14. Загальні умови судового розгляду. | Тема 15. Структура судового розгляду. | Тема 17. Провадження в суді присяжних. | Тема 18. Апеляційне та касаційне провадження | Тема 22. Провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати