На головну

Тема 17. Провадження в суді присяжних.

  1. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  2. III. виробництво маневрів
  3. Oslash; В якому випадку фірма, що діє в умовах досконалої конкуренції, повинна припинити виробництво? Якщо P
  4. Автоматизована система управління виробництвом (АСУВ)
  5. Адміністративне покарання у вигляді адміністративного арешту. Провадження по виконанню постанови про даний адміністративне покарання.
  6. Адміністративне покарання у вигляді позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі. Провадження по виконанню постанови про даний адміністративне покарання.
  7. адміністративне провадження

Загальна характеристика виробництва в суді присяжних. Право обвинуваченого на розгляд справи судом присяжних. Клопотання про розгляд справи судом присяжних.

Особливості призначення судового засідання при наявності клопотання про розгляд справи судом присяжних. Попереднє слухання, його порядок і рішення, що виносяться в результаті попереднього слухання.

Зміст і призначення підготовчої частини судового засідання. Підстави і порядок вирішення відводів присяжних засідателів. Формування колегії присяжних засідателів. Складення присяги. Старшина присяжних. Розпуск колегії присяжних засідателів зважаючи тенденційності її складу. Права присяжних засідателів.

Особливості судового слідства і дебатів сторін у суді присяжних. Процесуальний порядок участі присяжних в дослідженні доказів.

Порядок постановки питань, які підлягають вирішенню колегією присяжних засідателів. Питальний лист. Напутнє слово головуючого. Зауваження сторін на напутнє слово.

Порядок наради, голосування та винесення вердикту присяжними засідателями. Поняття і види вердикту. Наслідки виникнення необхідності в додатковому дослідженні обставин справи або в уточненні формулювань питального листа.

Проголошення вердикту прісяжнихзаседателей, його обговорення та види рішень, прийнятих головуючим суддею. Обов'язковість вердикту.

Особливості викладу і проголошення обвинувального і виправдувального вироків, постановлених судом у справах, розглянутих за участю присяжних.

Особливості касаційного оскарження вироків, постановлених судом за участю присяжних, і виробництво в касаційній палаті Верховного Суду РФ.

Перегляд в порядку нагляду вступили в законну силу вироків і постанов суду присяжних.

 Тема 15. Структура судового розгляду. | Тема 18. Апеляційне та касаційне провадження

Цілі і завдання вивчення дисципліни | Вимоги до рівня підготовки студента, який завершив вивчення даної дисципліни | Короткі методичні рекомендації студенту | Тема 2. Російський кримінально-процесуальний закон. | Тема 5. Учасники кримінального процесу | Б. Види доказів. | Тема 8. Заходи кримінально-процесуального примусу. Запобіжні заходи | Тема 11. Дізнання і попереднє слідство | Тема 13. Підготовка до судового засідання. Попереднє слухання. | Тема 14. Загальні умови судового розгляду. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати