На головну

I. Актуальність теми

  1. I Актуальність дипломної роботи
  2. I. Актуальність теми
  3. I. Актуальність теми
  4. I. Актуальність теми
  5. I. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
  6. актуальність

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА.

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ гіпертонічний криз в амбулаторних умовах.

Навчально-методична розробка для студентів по поліклінічної терапії

IV курс

     Автор: к.м.н., доцент Линкевич Е. Е.

ГОМЕЛЬ, 2012р.


Дана методична розробка призначена для самостійної роботи студентів. У ній представлені: I. Актуальність теми. II. Мета заняття. III. Базисні розділи (студент повинен знати, вміти). IV. Рекомендована література. V. Питання для самопідготовки. VI. Відповіді на питання теми. VII. Контрольні питання.

I. Актуальність теми

Артеріальна гіпертензія (АГ) за даними ВООЗ є найпоширенішим керованим фактором серцево-судинної захворюваності і смертності в більшості країн світу. За прогнозами європейських експертів до 2025 року 29,0% чоловіків і 29,5% жінок в світі матимуть АГ. У Республіці Білорусь Виявлення осіб з АГ зросла з 14,1% в 2000 р до 21,2% в 2009 р

Підвищений артеріальний тиск надає патологічний вплив на судини, що живлять органи-мішені (мозок, серце, нирки, очі). Відомо, що частота смерті від інсульту та ішемічної хвороби серця (ІХС) лінійно збільшується, починаючи з рівня АТ 115/75 мм рт.ст. На кожні 20/10 мм рт.ст. приросту АТ від зазначених цифр ризик смерті від серцево-судинних захворювань збільшується в 2 рази. Це обумовлює високу соціально-медичну значимість заходів, спрямованих на зниження артеріального тиску у населення.

Основну масу хворих з АГ (90-95%) складають пацієнти з первинною (есенціальною) АГ, причину якої не вдається встановити. У решти пацієнтів (5-10%) при ретельному клініко-інструментальному обстеженні діагностують різноманітні вторинні (симптоматичні) АГ, причинно пов'язані з будь-яким конкретним захворюванням. Знання етіології і патогенезу різних форм вторинної гіпертензії набагато полегшує діагностичний пошук. Своєчасне розпізнавання основної патології визначає правильне трактування причин підвищення артеріального тиску, дозволяє виключити первинну АГ і забезпечує більш успішне проведення комплексної терапії.

 | III. завдання

Дидактичні засоби для організації | Типи гемодинаміки при артеріальній гіпертензії | Патогенез ЕАГ. | Клініка артеріальної гіпертензії. | Класифікація АГ у осіб старше 18 років за рівнями АТ | Критерії стратифікації ризику | Стратифікація за ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень | Алгоритм амбулаторного ведення пацієнтів з вперше виявленим підвищенням артеріального тиску | Медикаментозне лікування хворих АГ. | антигіпертензивних препаратів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати