загрузка...
загрузка...
На головну

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗАМІНУ акумуляторної батареї | | | | | Додаток 6. | Технічні характеристики |

Розмір і структура капіталу і оборотних коштів емітента

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  4. D - сегмент (середній клас, сімейний автомобіль, середньорозмірний автомобіль)
  5. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  6. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз

Розмір статутного капіталу Корпорації, наведений в цьому розділі, відповідає установчим документам Корпорації і не змінювався за 5 останніх завершених фінансових років.

структура капіталу

 найменування показника  Одиниця виміру  Величина показателяза звітний період
 Розмір статутного капіталу  тис. руб.  1 123 734
 Власні акції, викуплені в акціонерів  тис. руб. -
 Частка власних акцій, викуплених у акціонерів, від статутного капіталу % -
 Розмір резервного капіталу  тис. руб.  125 839
 Розмір додаткового капіталу  тис. руб.  1 249 468
 Розмір нерозподіленого чистого прибутку  тис. руб.  166 939
 Загальна сума капіталу  тис. руб.  2 665 980

Структура оборотних коштів

 найменування показника  Одиниця виміру  Величина показателяза звітний період
 Запаси, всього:  тис. руб.  2 015 028
 в тому числі: сировину і матеріали  тис. руб.  81 645
 витрати в незавершеному виробництві  тис. руб.  1 855 109
 готову продукцію і товари для перепродажу  тис. руб.  4 098
 товари відвантажені  тис. руб. -
 витрати майбутніх періодів  тис. руб.  73 885
 інші запаси і витрати  тис. руб.
 ПДВ по придбаних цінностях  тис. руб.  235 162
 Дебіторська заборгованість довгострокова, всього:  тис. руб.
 в тому числі: покупці і замовники  тис. руб.
 Дебіторська заборгованість короткострокова, всього:  тис. руб.  5 876 ??502
 в тому числі: покупці і замовники  тис. руб.  1 259 792
 аванси видані  тис. руб.  4 056 451
 інші дебітори  тис. руб.  560 259
 Короткострокові фінансові вкладення  тис. руб.  79 655
 Грошові кошти, всього:  тис. руб.  326 259
 Інші оборотні активи  тис. руб. -
 РАЗОМ оборотні активи  тис. руб.  8 533 399

Фінансування діяльності Корпорації здійснюється з власних і залучених коштів. Зважаючи на тривалість виробничого циклу Корпорація залучає банківські кредити і позики. Політика Корпорації з фінансування оборотних коштів ведеться за наступними напрямками:

-зниження вартості залучених коштів;

-збільшення термінів залучення коштів.

 Контактна інформація | Кредиторська заборгованість
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати