загрузка...
загрузка...
На головну

Програма участі в спеціалізованих виставках | Програма проведення семінарів | Друковані каталоги-буклети | Просування через Інтернет-сайт компанії | Розробка програми стимулювання збуту | Засоби стимулювання збуту | лізинг трицикла | Розробка програми вдосконалення майстерності особистих продажів | Програма рекламних заходів в ЗМІ в сегменті транспортних засобів малої потужності | Розробка програми PR-заходів |

Оцінка ефективності проектних рішень по впровадженню програми просування трицикла

  1. II. Оцінка аналізів сечі.
  2. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  3. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  4. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного
  5. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  6. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти
  7. II. Фінансове обгрунтування довгострокових рішень в бізнесі

Для проведення даного аналізу необхідно скласти зведення основних економічних показників. До них відносяться:

1. Прибуток: валова і чиста;

2. Рентабельність продукції;

3. Рентабельність фондів;

4. Повна собівартість;

5. Трудомісткість;

6. Прогнозована ціна на продукцію;

7. Критичний обсяг продажів і випуску;

8. Ефективність капітальних вкладень;

9. Термін окупності;

10. Запас фінансової міцності.

1. Для нормальної роботи підприємства рекомендується однозмінний режим роботи з 8-ми годинним робочим днем. Тривалість робочого тижня 5 днів.

Сумарна кількість днів на свята, вихідні, відпустки протягом року становить близько 112 днів, отримуємо, що кількість робочих днів у році 365 - 117 = 248. Звідси ефективний фонд часу використання устаткування для 8-ми годинний зміни з урахуванням часу на обслуговування складає 1 984 годин.

Знаючи ефективний фонд часу роботи обладнання, визначимо річну пропускну здатність.

На збірці працюють 4 людини. Середня норма часу виготовлення одного трицикла становить 172 години.

Отже пропускна здатність на рік становить:

Qрік .= (1984/172) * 4 = 46 шт. / Рік

Прогнозований обсяг збуту становить 46 шт. / Рік.

Таблиця 2.11.1.

Розрахунок необхідної площі під виробничу дільницю

 Найменування  кол-во  габарити мxм  всього m2
 Робоче місце  3х2
 Місця для зберігання деталей і інструменту  2х2
 Місце для додаткового обладнання  2х2 + 2х1  2 (4 + 2) = 12
 похід  6х1
 Разом:

Виходячи з цієї величини рекомендовані габарити приміщення ділянки 8 х 8 = 64 м2.

Так само необхідна кімната для управлінського персоналу, яка становить 30 м2.

Для розрахунку необхідного обсягу інвестицій необхідно визначити структуру витрат, які необхідні для роботи фірми. Вони виглядають наступним чином:

1. Витрати на оренду приміщення за перший місяць визначаються з розрахунку, що вартість оренди за 1 квадратний метр приміщення в рік становить 500 $, отримуємо вартість оренди:

Соренди = 500 * (64 + 30) / 12 = 3917 $

2. Витрати на обладнання та інвентар.

Таблиця 2.11.2.

Витрати на обладнання та інвентар

 Найменування витрат  Кількість, шт.  Вартість одиниці, $  Загальна вартість, $
 Комплект обладнання на 1 робоче місце      
 Складське і додаткове обладнання      
 Разом:

Амортизаційні відрахування складуть 20%: 7800 * 0,2 = 1560 $.

3. Витрати на початкові закупівлі комплектуючих з розрахунку на 1 місяці роботи. Для визначення витрат трициклів, що кожен місяць на підприємстві випускається однакове число КАР-10, що дорівнює 1/12 частини річного випуску. Річний обсяг випуску приймаємо 46 одиниць. Отже в місяць буде випускатися 4 трицикла. Витрати на закупівлю комплектуючих для кожного трицикла рівні 358 $.

Звідси отримуємо що витрати на створення запасів матеріалів для роботи протягом місяця рівні 358 * 4 = тисяча чотиреста тридцять-два $

3атрати на комплектуючі вироби на річний випуск становлять 1432 * 12 = 17184 $

4. Витрати на рекламу беруться з таким розрахунком:

Таблиця 2.11.3.

Витрати на рекламу

   вартість  потрібно  витрати
 Ролик на телебаченні  1 хв - 10000 $  2 ролика по 5 сек Тематична передача  1500 $
 Ролик на радіо  1 хв - 1000 $  6 роликів по 10 сек  1000 $
 Реклама в журналі  Ого 1/4 стор. - 500 $  4 оголошений. по 1/8 стор.  2000 $
 Реклама в газеті  Ого 1/2 стор. - 400 $  4 оголошений по 1/2 стор.  1600 $
 листівка  1 лист - 1/4 $  1000 аркушів  250 $
 Комп'ютерна мережа  Створення сторінки -200 $ (реєстрація) + 100 $ (дизайн)  1 Web сторінка  300 $
 Разом:  6650 $

Таблиця 2.11.4.

Розмір необхідних інвестицій

 Найменування статей витрат  сума
 Витрати на оренду приміщень за 1-й міс.
 Витрати на обладнання та інвентар
 Витрати на початкові закупівлі комплектуючих на 1 місяць роботи
 Початкові витрати на рекламу
 Разом: розмір необхідних інвестицій

Таблиця 2.11.5.

Річний фонд заробітної плати робітників складального ділянки

 спеціальність  Відрядна оплата за одиницю продукції, $  Річний обсяг продукції, шт.  Значення розрахункового показника по фонду з / п, $
 робочі ділянки
 Фонд планованих доплат (4%)
 Фонд планованих премій (15%)
 Річний фонд основної з / п основних робочих
 Річний фонд доп. з / п основних робочих (5%)
 Річний фонд з / п основних робочих

Ціна одного трицикла, виходячи зі структури ціни, наведеної в Додатку 3, становить 124 372 руб. (4780 $).

Величина валового прибутку від продажів трицикла протягом першого року роботи складе: 46 * 4780 = 219880 $ за умови, що буде забезпечений прогнозований рівень продажів.

Собівартість одного трицикла (див. Додаток 3) становить 95804,58 руб. (3680 $).

У рік виробляється 46 трициклів, значить річна собівартість виробництва трициклів становить 3680 * 46 = 169280 $

Виходячи з цього величина прибутку складає: 219 880 - 169 280 = 50600 $

Для визначення величини чистого прибутку необхідно визначити податок на майно підприємства, який зменшує базу оподаткування з податку на прибуток.

Вартість майна виробничого цеху складається з:

- Вартості оренди будівлі - 47000 $;

- Вартості обладнання за вирахуванням 7% зносу

7800 * (1 - 0,07) = 7254 $

Звідси вартість майна становить:

47000 + 7254 = 54254 $

Податок на майно (2%) становить:

54254 * 0,02 = 1085 $

Податок на утримання житлового фонду 1,5% від прибутку

50600 * 0,015 = 759 $

Податок на загальноосвітні потреби 1% від фонду оплати праці

24141 * 0,01 = 241 $

База оподаткування з податку на прибуток дорівнює:

50600 - 1085 - 759 - 241 = 48515 $

Податок на прибуток на поточний момент становить 35% і дорівнює:

48515 * 0,35 = 16980 $

Величина чистого прибутку складає:

48515 - 16980 = 31535 $

Прибуток в розпорядженні організації (різницю між чистим прибутком і повертаються інвестиціями):

31535 - 19799 = 11736 $

2. Величина рентабельності продукції становить:

Р = П / С = (50600/169280) * 100 = 30%

3. Величина рентабельності виробничих фондів:

(П / (ОФ + МС) * 100),

де середня вартість основних фондів (ОФ) дорівнює:

ОФ = 47000 + 7800 = 54800 $

середня вартість матеріальних оборотних коштів (МС) дорівнює:

МС = 17184 $

Звідси величина рентабельності виробничих фондів дорівнює:

(50600 / (54800 + 17184) * 100% = 70%

4. Повна собівартість продукції дорівнює 169 280 $

5. Трудомісткість продукції, що випускається дорівнює сумі часу, що витрачається на кожну одиницю продукції на окремому робочому місці:

Т = 172 години.

6. Прогнозована ціна на продукцію фірми дорівнює 4780 $

7. Ефективність капітальних вкладень визначається як відношення прибутку до капітальних вкладень (інвестицій):

Е = ПП / К = 31535/19799 = 1,6

8. Термін окупності - величина зворотна ефективності капітальних вкладень:

Т = 1 / Е = 0,63 року або 7,5 місяця.

9. Визначення величини дисконту і премії за ризик.

Основна формула для розрахунку дисконту (d):

d = [(1 + a / 100) ? (1 + b / 100) ? (1 + c / 100)] ? 100% - 100%;

де:a - Приймається ціна капіталу (очищена від інфляції) або прибутковість альтернативних проектів вкладення фінансових коштів;

b - Рівень премії за ризик для проектів даного типу (відповідно до класифікації інновації);

c - рівень інфляції.

d = [(1 + 20/100) ? (1 + 5/100) ? (1 + 10/100)] ? 100% - 100% = 39%

Премія за ризик розраховується виходячи із середнього класу інновації (  ):

ki - Клас складності інновації по i-му класифікаційної ознаки (i-му рядку таблиці Додатка 12);

n - Кількість класифікаційних ознак.

4 + 7 + 8 + 6 + 8 + 6 + 6 + 2 + 1 + 5 + 3 + 1 + 4 + 5 + 2 + 6 + 4

 К = = 4,6

Премія за ризик встановлюється виходячи зі співвідношення середнього класу інновації і середній премії за ризик, яка встановлюється для інновації даного класу.

Таблиця 2.11.6.

Співвідношення середнього класу інновації і середній премії за ризик, яка встановлюється для інновації даного класу

 Середній клас інновації
 Премія за ризик,%  0.0  0.5  1.0  2.0  5.0  10.0  20.0  50.0

Виходячи з розрахунків, видно, що премія за ризик становить 5%.

10. Розрахунок грошового потоку (ДПi), Що представляє собою різницю чистих доходів і витрат на реалізацію проекту:

ДПi = ЧДi - Ki = Pi - Si - Ki;

де: ЧДi - Чистий дохід i-го періоду;

Ki - Одноразові витрати i-го періоду;

Pi - Виручка від реалізації i-го періоду;

Si - Поточні витрати i-го періоду.

ДПi = 219880 - 169280 - 7800 = 42800 $

11. Визначення інших показників:

1. Дисконт (d): d = 39% річних = 9,8% в квартал.

2. Одноразові витрати (по кварталах):

а) Розмір необхідних інвестицій становить 19799 $ з розстрочкою платежів в рахунок погашення основного боргу на 3 кварталу (починаючи з другого), що становить 6600 $ в квартал і нарахуванням і виплатою відсотків виходячи з 25% річних на суму поточного боргу.

Схема погашення кредиту, $

 квартал I  II  III  IV
 Повернення боргу

б) Відсотки за кредит, $:

 квартал I  II  III  IV
 відсотки

в) Разом:

 квартал I  II  III  IV
 одноразові витрати

3. Надходження (по кварталах), $

 квартал I  II  III  IV
 доходи
 амортизація
 Разом надходжень

4. Поточні витрати (по кварталах), $.

 квартал I  II  III  IV
 Оренда
 ФОП з відрахуваннями
 амортизація
 Разом поточних витрат

5. Потоки грошових коштів (Cash Flow) по кварталах:

 квартал I  II  III  IV
 Приплив (разом надходжень)
 Відтік (разом поточних і одноразових витрат)
 Сальдо (притока - відтік)

Cash Flow


I II III IV

Приплив Відтік Сальдо

6. Розрахунок дисконтованих витрат і надходжень

Чиста поточна вартість розраховується як різниця накопиченого дисконтованого доходу від реалізації проекту і дисконтованих одноразових витрат на впровадження інновації:

ЧДД = = ;

де: Di - Доходи i-го періоду;

Ki - Витрати i-го періоду;

n - Кількість періодів реалізації проекту;

d - Дисконт (39% річних = 9,8% в квартал).

Критерієм економічної ефективності інноваційного проекту є позитивне значення ЧДД.

 Квар-тали D K D K  ЧДД  ГТС
I  1,00  20454,00  20454,00  20454,00
 II  0,902  35695,75  7441,50  28254,25  48708,25
 III  0,804  31817,50  6633,00  25184,50  73892,75
 IV  0,706  27939,24  5824,50  22114,74  96007,49
 Разом:    115906,49  19899,00  96007,49  

ГТС проекту> 0, отже, проект ефективний.


I II III IV

ЧДД ГТС

Графік чистого дисконтованого доходу

7. Індекс прибутковості (ІД):

ВД = .

ВД= 5,82

Критерієм економічної ефективності інноваційного проекту є індекс прибутковості, що перевищує 1.

Середньорічна рентабельність інвестицій (СР):

8. Внутрішня норма прибутковості - це таке значення дисконту, при якому ЧДД приймає значення, рівне 0.

Математично внутрішня норма прибутковості знаходиться при вирішенні логарифмічного рівняння розрахунку ЧДД з невідомим дисконтом (X), при цьому значення ЧДД приймається рівним 0:

ЧДД =  = 0;

Однак на практиці застосовують метод приблизною оцінки внутрішньої норми прибутковості (ВНД). Для цього проводиться ряд обчислень ЧДД з поступовим збільшенням дисконту по тих пір, поки ЧДД не стане негативним. І потім розраховується близьке значення ВНД за формулою:

ВНД = ;

d+ - Максимальне значення дисконту (з ряду проведених розрахунків), при якому ЧДД приймав позитивне значення;

d- - Мінімальне значення дисконту (з ряду проведених розрахунків), при якому ЧДД приймав від'ємне значення;

ДД (d-); ДД (d+) - Відповідно, значення ЧДД при дисконтах, рівних d- і d+.

Критерієм економічної ефективності інноваційного проекту є значення внутрішньої норми прибутковості, що перевищує значення дисконту, прийнятого при обгрунтуванні ефективності проекту.

 Квар-тали D K D K  ЧДД  ГТС
 I      1,00  20454,00    20454,00  20454,00
 II      0,850,800,75  33637,931659,229680,5  7012,56600,06187,5  26625,425059,223493,0  47079,445513,243947,0
 III      0,70,60,5  27701,823744,419787,0  5775,04950,04125,0  21926,818794,415662,0  69006,264307,659609,0
 IV      0,550,40,25  21765,715829,69893,5  4537,53300,02062,5  17228,212529,67831,0  86234,476837,267440,0
 Разом:    103559,491687,279815,0  17325,014850,012375,0  86234,476837,267440,0  
 Дисконт,%
 ГТС, $  96007,49  86234,4  76837,2  67440,0

Навіть при наявності несприятливої ??ситуації (при досягненні рівня дисконту 100%) рівень прибутковості залишається значно вищим, отже, проект ефективний.


Внутрішня норма прибутковості проекту

9. Визначення точки беззбитковості служить для підтвердження правильності розрахункового обсягу реалізації. Точка беззбитковості (Тб) Розраховується зі співвідношення рівності витрат і виручки від реалізації нової продукції, послуг та ін.

;

Тб ;

де: C - Умовно-постійні витрати на річний випуск нової продукції;

p - Ціна одиниці нової продукції;

P - Виручка від реалізації нової продукції в розрахунку на річний випуск;

v - Змінні витрати на виробництво нової продукції;

V - Змінні витрати на річний випуск нової продукції;

M - Річний прибуток від реалізації нової продукції;

N - Річний випуск нової продукції в натуральному вираженні.

169280 * 46

Тб = = 35,4 $

50600 + 169280


Точка беззбитковості

 

висновок

Метою даного проекту була розробка програми просування трицикла КАР-10, розробленого в РКК «Енергія».

Як продукту було вибрано один із напрямів діяльності компанії, а саме виробництво електротранспорту засобів. Результатом впровадження даної програми просування повинно стати закріплення позицій Корпорації на ринку транспортних засобів малої потужності, а також створення позитивного іміджу інжинірингової компанії. За визначенням вхід на новий ринок пов'язаний з великими відносними витратами.

Проведено комплексний аналіз чинників макро- і мікросередовища Корпорації.

На даний момент економічна ситуація в країні є стабільною і має позитивну тенденцію. Однак зростання практично всіх макроекономічних показників в більшій мірі обумовлений високими цінами на енергоресурси на світових ринках, провідним експортером яких є РФ.

У той же час спостерігається стійке зростання попиту населення на транспортні засоби малої потужності (мопеди, скутери). Трицикл, за своїми споживчими властивостями, повинен зайняти лідируючу позицію в цьому сегменті ринку транспортних засобів.

При аналізі цінової політики Корпорації абсолютно чітко виявлено, що при ціноутворенні використовується витратний метод ціноутворення.

Основним висновком з дослідження російського ринку транспортних засобів малої потужності і аналізу виробничо-господарської діяльності Корпорації є те, що в даний момент у підприємства є реальна можливість завоювати велику частку ринку в цьому сегменті і утримувати досить сильні позиції на ньому, і в наслідку стати лідером на ринку транспортних засобів малої потужності не тільки в Російській Федерації, а й в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

У процесі дипломного проектування розроблені заходи з просування трицикла: розроблена програма вдосконалення майстерності особистих продажів; розроблена програма рекламних заходів в ЗМІ; розроблено спеціальну програму стимулювання продажів; розроблена програма PR-заходів; проведена оцінка ефективності проектних рішень по впровадженню програми просування трицикла.

При розробці програми вдосконалення особистих продажів був зроблений висновок про періодичне навчання. Навчання та тренінги повинні стати системою, при цьому необхідно створити зацікавленість персоналу в самовдосконаленні. З огляду на високу вартість проведення тренінгів бізнес-школами, було прийнято рішення про прийняття в штат компанії тренера з продажу. По-перше, це дозволить, насправді, навчання зробити системою, по-друге, дозволить проводити навчання за гнучким графіком, по-третє, дозволить через тренінги прищеплювати основні цінності компанії.

У програмі стимулювання продажів, участь в виставках грає важливу роль. Однак останні кілька років характеризуються спадом ефективності участі у виставках. У цього явища є кілька причин. По-перше, відбулося насичення ринків сучасними товарами і послугами. По-друге, на ринках визначилися основні гравці. По-третє, з метою збільшення своїх прибутків виставкові компанії постійно виводять на ринок нові проекти, в результаті чого, часто відбувається дублювання вже наявних проектів. У даній ситуації особливо важливо якісно оцінювати ефективність участі в тих чи інших виставкових проектах. Крім участі у виставках в план просування трицикла увійшли семінари, організовувані самою компанією.

З огляду на, що в багатьох ситуаціях немає можливості детально і досконально обговорювати можливості компанії в напрямку розробки електротранспорту коштів (наприклад, під час виставок, завдання яких донести інформацію про товар якомога більшій кількості потенційних споживачів) має сенс друкувати повнокольорові рекламні буклети, в яких міститься інформація про наданий продукті. При цьому буклети для різних цілей повинні бути різними. Для поверхневого ознайомлення з трицикли необхідно надрукувати буклет із загальною інформацією про можливості Корпорації в цьому напрямку. Для більш детального ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією необхідно надрукувати окремі буклети з улаштування та експлуатації трицикла і його модифікацій.

З метою більш повного використання можливості Інтернету, необхідно використовувати таку можливість як контекстна реклама на пошукових ресурсах. Даний вид реклами дозволяє показувати рекламні банери і повідомлення з посиланням на сайт Корпорації по певному запиту відвідувачів Інтернет. При цьому реклама не є подразником, так як демонструється тільки тим відвідувачам мережі, хто цим цікавиться, а при правильно обраній аудиторії, вартість цільового контакту буде незначною.

Для проведення PR-компанії важливо організувати розсилання прес-релізів в ЗМІ з презентацією новинок товарів, пропонованих Корпорацією. При цьому дана робота повинна виконуватися на систематичній основі. Навіть при відсутності технологічних новинок необхідно придумувати інформаційні приводи, які були б цікаві аудиторії журналів. До таких інформаційних приводів можуть бути віднесені виставки та семінари, в яких бере участь Корпорація, різні ювілеї, привітання компанією провідних фахівців підприємства через ЗМІ тощо.

У процесі дипломного проектування була проведена оцінка економічної ефективності запропонованих заходів, за результатами якої проект визнаний економічно ефективним.

Після того, як план по маркетингу складено і є детальна програма дій, належить вирішити ще одну задачу - це регулярне зіставлення реального стану справ і плану.

Єдиний спосіб перевірити, чи спрацьовує ринкова стратегія чи ні - це її перевірка та моніторинг.Розробка системи руху товару | Постановка маркетингового діагнозу
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати