загрузка...
загрузка...
На головну

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ | рецензія | Студента Дроздова Миколи Германовича | Розробка загальної маркетингової стратегія фірми | Вступ | Загальна характеристика аналізованого підприємства | Цілі створення і основна місія корпорації | Реалізація основної місії корпорації | Основна господарська діяльність корпорації | Країнні і регіональні ризики |

анотація

  1. анотація
  2. анотація
  3. АНОТАЦІЯ
  4. анотація
  5. анотація
  6. анотація
  7. анотація

Дипломного проекту студента курсу 4 групи МГ - 3.5 - 2003/4 групи ІЗО Дроздова Н. Г. (Заочної форми навчання)

на тему: на тему: «Розробка програми просування електроприводних транспортних засобів (на прикладі РКК« Енергія »імені С. П. Корольова)».

Пояснювальна записка, 104 стор., 9 рис., 30 таблиць.

Об'єкт дослідження: РКК «Енергія» імені С. П. Корольова, Корпорація займається виробництвом ракетно-космічної техніки.

Предмет дослідженняСукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають доцільність використання тих чи інших заходів щодо просування продукції; аналіз обсягу ринку даного товару і прогнозування обсягів продажів; комплекс заходів відділу маркетингу і реклами, а також всіх суміжних підрозділів для просування нового продукту.

Основний зміст і результати аналізу маркетингового середовища: Розглянуто тенденції розвитку ринку транспортних засобів. Досліджено макро показники діяльності РКК «Енергія». Виявлено та охарактеризовано основні сегменти споживачів і компанії-конкуренти. Проведено аналіз стану маркетингової діяльності РКК «Енергія». В результаті SWOT-аналізу сформульовані основні напрямки розвитку компанії з метою успішного просування трицикла на ринок транспортних засобів малої потужності, а також обґрунтовано ефективність впровадження нового продукту на наявних виробничих потужностях.

Пропоновані шляхи вирішення проблем (реалізації ринкових можливостей) засобами маркетингу: На основі аналізу програми існуючого в Корпорації комплексу маркетингу і в рамках виявленого конкурентної переваги трицикла, здатного зайняти лідируюче становище на ринку транспортних засобів малої потужності була розроблена програма ефективного просування даного електрорушійної транспортного засобу на ринок і доведена її ефективність.

Економічна ефективність проектних рішень по введенню на ринок нового продукту визначена методом NPV (ЧДД, ГТС). Термін окупності цієї програми становить 7,5 місяця при необхідних інвестиціях на рішення маркетингових і суміжних завдань 19799 $ протягом першого року роботи за проектом виведення нового продукту на ринок.

 З А Д А Н І Е | Annotation
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати