загрузка...
загрузка...
На головну

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ | анотація | Annotation | Розробка загальної маркетингової стратегія фірми | Вступ | Загальна характеристика аналізованого підприємства | Цілі створення і основна місія корпорації | Реалізація основної місії корпорації | Основна господарська діяльність корпорації | Країнні і регіональні ризики |

Студента Дроздова Миколи Германовича

  1. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу
  2. III.2. Конкретні цілі самопідготовки студента до практичного заняття по темі.
  3. IV. Методичні вказівки студентам з підготовки до заняття
  4. IV. Методичні вказівки студентам з підготовки до підсумкової державної атестації з практичних навичок.
  5. V. Інформаційний блок для самостійної підготовки студента до практичного заняття.
  6. VI. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-практикантів
  7. Анкета студента - практиканта

Спеціальність «Маркетинг» - 080111

Форма навчання заочна курс 4 група МГ-3.5-2003 / 4

Тема:

«Розробка програми просування електроприводних транспортних засобів (на прикладі РКК« Енергія »)».

Тема, обрана дипломником, досить актуальна при функціонуванні будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки і охоплює коло основних питань, які потребують уваги для забезпечення конкурентоспроможності підприємства при завоюванні частки ринку. Результати аналізу мікро- макросередовища обраного підприємства, глибокий аналіз можливостей трицикла протистояти своїм потенційним конкурентам свідчать про те, що своєчасна реакція компанії на світову проблему забруднення навколишнього середовища і розробка, на основі передових технологій і накопиченого досвіду, сучасного екологічно чистого електротранспортного засобу, що володіє рядом безсумнівних переваг - основа успішної диверсифікації діяльності підприємства. Крім того, було проаналізовано маркетингова діяльність компанії, розроблені основні рекомендації по просуванню трицикла на ринок, які допоможуть збільшити обсяги продажів в цілому по усіх напрямках диверсифікації підприємства, а також підвищити рентабельність підприємства в цілому. Дипломний проект відображає повністю закінчену, самостійно виконану роботу. Практичне значення роботи полягає в очікуваної ефективної реалізації запропонованих проектних рішень.

Проведена робота показала, що автор проекту однаково добре володіє теорією і практикою маркетингу, а також аналітичними здібностями в області дослідження ринку і прогнозування його наступних змін в зв'язку з наростаючою проблеми екологічної катастрофи, зокрема від вихлопних газів автомобілів. Список використаної літератури при розробці диплома відображає широкий кругозір дипломника.

Дипломний проект заслуговує відмінної оцінки, а його автор, Дроздов Микола Германович - присвоєння кваліфікації «Маркетолог» за спеціальністю «Маркетинг».

Керівник ______________ Шкарівська С. І.

(Особистий підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ________________ 2007 р

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Державний університет управління»

інститут Маркетингу

Кафедра Маркетингу

Спеціальність «Маркетинг» - 080111

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою, член-кор. РАН, д-р екон. наук, проф.

А. Г. Поршнев

« »  200  мрецензія | З А Д А Н І Е
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати