загрузка...
загрузка...
На головну

З А Д А Н І Е | анотація | Annotation | Розробка загальної маркетингової стратегія фірми | Вступ | Загальна характеристика аналізованого підприємства | Цілі створення і основна місія корпорації | Реалізація основної місії корпорації | Основна господарська діяльність корпорації | Країнні і регіональні ризики |

рецензія

  1. ГЛАВА II. РЕЦЕНЗІЯ У РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ 70-х РОКІВ
  2. Наукове керівництво і рецензія
  3. За підсумками перевірки робиться висновок про допуск або необхідності доопрацювання курсової роботи. Рецензія повинна бути підписана викладачем-рецензентом із зазначенням дати підписання.
  4. РАДІОРЕЦЕНЗІЯ
  5. Рейтинг-рецензія
  6. Рейтинг-рецензія
  7. РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект на тему: «Розробка програми просування електроприводних транспортних засобів (на прикладі РКК« Енергія »)» студента 4 курсу Державного університету управління Інституту заочного навчання спеціальності «маркетинг» Дроздова Миколи Германовича.

Тема дипломного проекту становить великий практичний інтерес. На ряду з проблемою забруднення навколишнього середовища вихлопними газами від автомобілів і високими витратами на технологічний процес виробництва палива, розробка та використання електротранспорту коштів є дуже актуальним. На російському ринку транспортних засобів жорстка конкуренція серед виробників транспортних засобів різних призначень, в тому числі і малої потужності, які змушені боротися за ринок збуту за допомогою: сучасних технологій, низьких цін, високої якості продукції та обслуговування, логістики. Значну частину цього ринку становить продаж скутерів і мопедів, яка росте стрімкими темпами, оскільки на ринок виходять все нові і нові виробники, асортимент продукції постійно зростає, а конкуренція стає все жорсткішою. У цих умовах поява на ринку електроприводних транспортного засобу буде, безсумнівно, прийнято «в багнети», але, використовуючи свої конкурентні переваги, трицикл зможе завоювати значну частку ринку, і надалі зайняти на ньому лідируюче становище.

В таких умовах одним з важливих факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності, є налагоджена маркетингова діяльність організації, роль якої постійно зростає. У зв'язку з цим, що рецензується дипломний проект, виконаний Дроздовим Н. Г. на основі РКК «Енергія» є вкрай актуальним, так як проаналізована маркетингова програма компанії при просуванні трицикла, покладе початок планомірного розвитку маркетингової діяльності. Розробки, дані в дипломному проекті, безсумнівно, мають значну практичну значущість, і будуть сприяти кращому і більш інтенсивному розвитку підприємства.

В аналітичній частині роботи представлений аналіз діяльності підприємства РКК «Енергія», його загальна характеристика, запропонований маркетинговий аналіз макро- і мікросередовища Корпорації в цілому і обгрунтування рішення по просуванню нового товару (трицикла) на ринок електроприводних транспортних засобів. Завершується аналітична частина описом предмета дипломного проектування - аналізом діяльності Корпорації за елементами комплексу маркетингу для виведення трицикла на ринок транспортних засобів малої потужності.

У проектної частини були представлені рішення по просуванню трицикла КАР-10 на ринок електроприводних транспортних засобів, в тому числі розроблені програми просування продукції і стимулювання продажів і збуту продукції. Ці розробки мають велике практичне значення, оскільки дозволять добитися найбільш ефективного просування трицикла на ринок.

У дипломному проекті студент продемонстрував вільне володіння матеріалом з обраної теми, комплексний погляд на предмет дослідження, вміння аналізувати і узагальнювати практичний матеріал.

У висновку слід зазначити, що представлена ??робота відповідає вимогам, що пред'являються до дипломного проекту, заслуговує оцінки «відмінно», а автор - присвоєння кваліфікації «Маркетолог» за спеціальністю «Маркетинг».

 ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ | Студента Дроздова Миколи Германовича
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати