Головна

IV. Рекомендовані джерела

  1. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  2. III. Рекомендовані джерела
  3. IV. Джерела навчальної інформації
  4. IV. Рекомендовані джерела
  5. IV. Рекомендовані джерела
  6. IV. Рекомендовані джерела

1. Митний кодекс Митного союзу від 06.07.2010 (з наступними змінами та доповненнями).

2. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.08.1998 № 145-ФЗ (з наступними змінами та доповненнями).

3. Податковий кодекс Російської Федерації (частина 1 і 2).

4. Федеральний закон Російської Федерації «Про некомерційні організації» від 12.01.1996 № 7-ФЗ (з наступними змінами та доповненнями).

5. Фінанси / Под ред. Г. Б. Поляка.- 4-е изд. перераб. і доп.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 735 с.

6. Фінанси, грошовий обіг і кредит: підручник - 2-е видання, перероблене і доповнене / За ред. В. К. Сенчагова, А. Н. Архипова. - М .: «Т. К. Велбі », Проспект, 2009 г.

V. Контрольні питання для самоперевірки

1. Дайте визначення фінансів комерційного підприємства (організації).

2. Дайте визначення оборотних коштів комерційного підприємства (організації).

3. Назвіть джерела формування і накопичення оборотних коштів комерційного підприємства (організації).

4. Що таке основні засоби, основні фонди і основний капітал комерційного підприємства (організації)?

5. Назвіть джерела фінансування капітальних вкладень комерційного підприємства (організацій).

6. У чому полягає роль фінансів у зовнішньоекономічній діяльності комерційного підприємства (організації)?

7. Фінансові служби підприємств і їх роль в управлінні фінансами комерційної організації.

8. Дайте визначення фінансів некомерційних організацій.

9. Назвіть джерела фінансових ресурсів, структур і напрямки використання некомерційних організацій (бюджетних установ).

10. У чому специфіка управління фінансами некомерційних організацій (бюджетних установ)?

11. Назвіть фінансові аспекти (групи фінансових відносин) і фінансові потоки функціонування митних організацій.

 IV. Рекомендовані джерела | Тема 2.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. | ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ | IV. Рекомендовані джерела | III. Рекомендовані джерела | IV. Рекомендовані джерела | Тема 1.4 Позабюджетні фонди | IV. Рекомендовані джерела | Модуль 2. Елементи фінансового ринку | IV. Рекомендовані джерела | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати