Головна

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

  1. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  2. II. Введення в тему заняття.
  3. II. Основна частина заняття.
  4. II. мета заняття
  5. II. МЕТА ЗАНЯТТЯ
  6. II. МЕТА ЗАНЯТТЯ
  7. II. мета заняття

Модуль 1. Поняття і механізм функціонування фінансової системи

Тема 1.1. Сутність поняття, роль і функції фінансів

I. Завдання для самостійної роботи

- Виписати в робочий зошит все нові терміни та визначення, завчити.

- Виконати реферати на теми: «Дискусійні питання сутності фінансів», «Дискусійні питання функцій фінансів», «Роль фінансів в ринковій економіці».

- Використовуючи різні підручники, словники, енциклопедії, статті скласти таблицю за формою (не менше 5 джерел):

 № п / п  Автор, рік видання, місце видання, видавництво  Назва джерела  Визначення категорії «Фінанси»  функції фінансів
       
       

II. План практичного заняття

Форма навчання: очна

1. Походження поняття «фінанси».

2. Фінанси як економічна категорія, їх ознаки.

3. Фінансові відносини як форма прояву категорії фінанси, їх різноманіття і роль в ринковій економіці.

4. Фінансові ресурси, їх джерела, склад, напрямки використання.

5. Функції фінансів, їх характеристика і взаємозв'язок.

III. Рекомендації щодо виконання завдань і

підготовці до практичного заняття

До практичного заняття необхідно вивчити матеріали лекції по темі і рекомендовану літературу, підготувати конспект по кожному питанню.

При підготовці до відповіді на перше питання необхідно вивчити кілька джерел різних авторів з метою з'ясування відмінностей у підходах до виникнення і трактуваннях терміна «фінанси».

Відповідь на друге питання необхідно почати з ознак, що характеризують фінанси як економічну категорію, і пояснити їх сутність.

Виклад третього питання слід почати з визначення «фінансових відносин», а також з розкриття їх різноманіття в сучасній ринковій економіці. В даний час фінансові відносини пронизують практично всі сегменти народного господарства, тому в даному аспекті важливо охарактеризувати кожне їх прояв.

Четверте питання передбачає характеристику терміна «фінансові ресурси», їх склад та види.

При розкритті функцій фінансів необхідно звернеться до вивчення думок різних вчених з даного питання, і виділити загальні уявлення. При характеристиці функцій фінансів важливо відзначити які структури або органи влади безпосередньо організовують їх виконання, яким чином вони впливають на економіку країни.

При необхідності в процесі роботи над завданнями студент може отримати індивідуальну консультацію у викладача.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. | IV. Рекомендовані джерела

III. Рекомендовані джерела | IV. Рекомендовані джерела | Тема 1.4 Позабюджетні фонди | IV. Рекомендовані джерела | Модуль 2. Елементи фінансового ринку | IV. Рекомендовані джерела | IV. Рекомендовані джерела | IV. Рекомендовані джерела | Тема 2.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати