На головну

Тема 36. Цільова орієнтація управлінських рішень

  1. D. Цільова орієнтація.
  2. II. Фінансове обгрунтування довгострокових рішень в бізнесі
  3. А) Рецептивная орієнтація
  4. Адміністративно-правовий порядок оскарження незаконних рішень (дій) органів виконавчої влади та їх посадових осіб
  5. Аналіз і оцінка фінансового стану організації як інструменти прийняття обґрунтованих управлінських рішень
  6. Апеляційне та касаційне провадження по оскарженню рішень і ухвал суду першої інстанції, що не вступили в законну силу.
  7. Б) Категорії управлінських працівників.

Слід звернути увагу на цілі як основи технологій прурит. Побудова дерева цілей. Управлінська технологія - найважливіший елемент професійного функціонування організації. Основні технології при прурит в світовому менеджменті. Ініціативно-цільова технологія. Програмно-цільова технологія. Регламентна технологія. Умови застосування цільових технологій в організаціях при прурит. Процесорні технології прурит.

Тема 37. Організація управління як система формування управлінського рішення

Розкрити поняття організація як соціальна система для підготовки рішень. Основні поняття, що використовуються при описі системи підготовки рішень: організаційна операція, організаційна процедура, блок-схема і схема формування рішення. Основні переваги системи формування рішення.

Тема 38. Стандартна інформаційна модель як основа проектування організаційної технології для підготовки управлінського рішення

Слід розкрити поняття про стандартну інформаційної моделі. Склад стандартної інформаційної моделі (СІМ). Технологія реалізація СІМ. Методи моделювання. Сутність і зміст алгоритму реалізації СІМ. Опис етапів реалізації алгоритму СІМ. Характеристики інформаційної моделі зі зворотним зв'язком. Правила роботи з моделлю.

 Тема 24. Менеджер в системі управління, його імідж і стилі управління | Тема 39. Технологія розробки управлінських рішень

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА | ЗБІР МАТЕРІАЛУ | СТРУКТУРА РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ УТРИМАННЯ | ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ | Завдяки спеціальним термінам досягається можливість в короткій формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. | Рецензування та захист | РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ | Тема 4. Основні положення школи психології і людських відносин і їх значення на сучасному етапі | Тема 13. Організація майбутнього, її основні риси та організаційні структури | Тема 17. Мотивація як функція управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати