На головну

Тема 24. Менеджер в системі управління, його імідж і стилі управління

  1. EOQ-модель, або базова модель управління запасами
  2. II етап реформ державного управління. Реформування цивільної сфери управління (1717-1722).
  3. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  4. II. Проблеми формування та управління відносинами власності в економічних системах.
  5. II. Характеристика принципів в системі ФВ.
  6. III. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  7. Lt; 16> Див. Докладніше: Фунтікова Н. В. Захист прав кредиторів сторін за договором довірчого управління майном // Право і економіка. 2003. N 1.

Вступ

1. Основні завдання менеджера і сучасні вимоги до нього.

2. Типології стилів керівництва, їх характерні риси.

3. Адаптація стилів керівництва до ділових ситуацій.

висновок

література

додаток

Рекомендована література:

(1,4,9,11,12,14,17,19,20,22,24,25,26,30,35,37,39,40,44,45,49,50,65,66,70 , 72)

Тема 25. Самоменеджмент керівника і його роль в формуванні стилю управління

Вступ

1. Системний і ситуаційний підходи до самоменеджменту.

2. Принципи ефективного використання часу керівника.

3. Роль аналізу роботи керівника у формуванні стилю управління.

висновок

література

додаток

Рекомендована література: (2,4,5,11,12,14,17,20,23,25,35,44,45,51,59,63)

Тема 26. Особистість в системі управління

Вступ

1. Особистість як об'єкт управління і її характерні риси.

2. Основні складові психологічної та соціальної основи особистості.

3. Практичне використання особистісних якостей працівників у формуванні колективу і підвищення ефективності управління.

висновок

література

додаток

Рекомендована література:

(1,2,4,9,12,14,17,20,22,23,26,30,37,40,44,45,47,49,60,61,63,64,70,71)

Тема 27. Конфлікти в системі управління і стратегії їх подолання

Вступ

1. Поняття, основні стадії, механізм і типологія конфліктів.

2. Основні причини та наслідки конфліктів.

3. Основні стратегії подолання конфліктів.

висновок

література

додаток

Рекомендована література: (14,20,22,23,26,30,37,40,44,45,50,64,70)Тема 17. Мотивація як функція управління | Тема 36. Цільова орієнтація управлінських рішень

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА | ЗБІР МАТЕРІАЛУ | СТРУКТУРА РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ УТРИМАННЯ | ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ | Завдяки спеціальним термінам досягається можливість в короткій формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. | Рецензування та захист | РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ | Тема 4. Основні положення школи психології і людських відносин і їх значення на сучасному етапі | Тема 13. Організація майбутнього, її основні риси та організаційні структури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати