На головну

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  4. D) У роботі
  5. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  6. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  7. I Актуальність дипломної роботи

1. Основні закономірності і принципи менеджменту.

2. Основні положення школи наукового управління і їх значення на сучасному етапі.

3. Основні положення концепції класичної школи в управлінні і їх значення на сучасному етапі.

4. Основні положення школи психології і людських відносин і їх значення на сучасному етапі.

5. Основні методологічні підходи школи науки управління і їх роль в сучасному менеджменті.

6. Американська модель менеджменту.

7. Сутність японської моделі менеджменту.

8. Західноєвропейська модель менеджменту. Особливості її розвитку на сучасному етапі.

9. Розвиток менеджменту в Росії. Особливості управління в умовах суспільної форми власності.

10. Формування ринкового механізму управління в Росії.

11. Організаційно-правові форми підприємництва. Особливості їх формування в Росії.

12. Організаційні структури управління і тенденції їх розвитку.

13. Організація майбутнього, її основні риси та організаційні структури.

14. Природа і класифікація функцій менеджменту, їх зміст.

15. Планування як функція менеджменту, його значення в процесі управління в сучасних умовах.

16. Стратегічне планування. Бізнес-план як відображення стратегії організації.

17. Мотивація як функція управління.

18. Контроль як функція управління

19. Методи управління і їх мотиваційна спрямованість.

20. Економічні методи управління і їх розвиток в умовах переходу до ринкових відносин.

21. Соціально-психологічні методи управління і їх значення на сучасному етапі.

22. Сутність і роль управлінських рішень, їх класифікація.

23. Форми влади і впливу, особливості їх реалізації в сучасних умовах.

24. Менеджер в системі управління, його імідж і стилі керівництва.

25. Самоменеджмент керівника і його роль в формуванні стилю управління.

26. Особистість в системі управління.

27. Конфлікти в системі управління і стратегії їх подолання.

28. Управління змінами в організації.

29. Організаційна культура.

30. Ефективність менеджменту та шляхи її підвищення.

ПРИБЛИЗНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТРецензування та захист | Тема 4. Основні положення школи психології і людських відносин і їх значення на сучасному етапі

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА | ЗБІР МАТЕРІАЛУ | СТРУКТУРА РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ УТРИМАННЯ | ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ | Завдяки спеціальним термінам досягається можливість в короткій формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. | Тема 13. Організація майбутнього, її основні риси та організаційні структури | Тема 17. Мотивація як функція управління | Тема 24. Менеджер в системі управління, його імідж і стилі управління | Тема 36. Цільова орієнтація управлінських рішень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати