На головну

Підготовка роботи до захисту, передзахист

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Підготовка поверхні
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Закінчена випускна кваліфікаційна робота підписується студентом-випускником і представляється науковому керівнику. Після перегляду і схвалення випускної кваліфікаційної роботи керівник підписує роботу і разом зі своїм письмовим відкликанням представляє на перевірку завідувачу кафедри.

У своєму відгуку науковий керівник характеризує випускну кваліфікаційну роботу.

Завідувач кафедрою на підставі цього відкликання приймає рішення про допуск студента-випускника до захисту випускної кваліфікаційної роботи, роблячи відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи.

Якщо ж завідувач кафедри вважає за неможливе допустити студента-випускника до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри в присутності наукового керівника і студента-випускника.

Випускна кваліфікаційна робота, допущена випускаючою кафедрою до захисту, повинна бути також спрямована на рецензію.

Випускна кваліфікаційна робота з відкликанням (допуском) випускаючої кафедри, відкликанням наукового керівника і рецензією направляється в Державну атестаційну комісію (ДАК) для захисту. За бажанням студента-дипломника в ДАК можуть бути представлені матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної випускної кваліфікаційної роботи, наприклад, документи (відгуки, довідки), що вказують на практичне використання пропозицій, друковані статті за темою роботи та інші матеріали.

Підготувавши випускну кваліфікаційну роботу до захисту, студент-випускник готує виступ (доповідь), презентацію, наочну інформацію - схеми, таблиці, графіки та інший ілюстративний матеріал - для використання під час захисту в ДАК. Можуть бути підготовлені спеціальні матеріали для роздачі членам ДАК.

Перед захистом випускної кваліфікаційної роботи в ДАК випускає кафедра на свій розсуд проводить попередній захист випускних кваліфікаційних робіт. Зауваження та доповнення до випускної кваліфікаційної роботи, висловлені на передзахисті, враховуються студентом-випускником до подання роботи в ДАК.

 Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки | Отримання відгуку та рецензії

Цілі і завдання ВКР. | Види ВКР. | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці | Написання та оформлення Введення | Написання та оформлення основної частини роботи | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати