На головну

Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. II Оформлення курсового проекту та його захист
  3. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  4. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  5. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  6. III. Написання курсової роботи
  7. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Висновок (висновки і пропозиції)

У Висновках даються чітко сформульовані висновки і пропозиції. Вони повинні бути короткими і органічно випливати з утримання роботи. Дозволяється повторити основні висновки відповідних глав, але при цьому краще прагнути зробити деякі узагальнення за результатами проведеного дослідження в цілому.

Висновок повинен відображати результати практичної значущості дослідження, шляхи і подальші перспективи роботи над проблемою.

Кожна рекомендація, зроблена в випускної кваліфікаційної роботі, повинна бути обгрунтована з позицій ефективності, доцільності та перспектив використання в практичній діяльності або навчальному процесі.

Список використаної літератури

Список використаної літератури є складовою частиною випускної кваліфікаційної роботи та відображає ступінь вивчення проблеми. Найбільш поширені такі способи розташування матеріалу в списку: алфавітний, систематичний, по главам випускної кваліфікаційної роботи, хронологічний і в порядку згадування в тексті.

При алфавітному розташуванні література групується за алфавітом прізвищ авторів і назв книг і статей, окремо в російській і латинській алфавітах, роботи авторів-однофамільців - за алфавітом ініціалів.

При систематичному розташуванні матеріал групується відповідно до найважливішими проблемами роботи, від загального до конкретного. Всередині розділів розташування алфавітний.

Угруповання по главам випускної кваліфікаційної роботи близька до систематичного розташуванню. Усередині глав розташування алфавітний. Роботи, пов'язані з різним главам, поміщають в загальний розділ.

При хронологічному порядку література розташовується по роках публікацій, а всередині року - за алфавітом прізвищ авторів і назв книг. Можливий і зворотно порядок.

При розташуванні в порядку згадування в тексті опису розташовуються в порядку їх першого згадування в тексті, нумерація записів наскрізна по всьому списку.

додаток

У пріложеніімогут міститися копії зібраних документів, на основі яких виконана та чи інша випускна кваліфікаційна робота; графіки, таблиці, діаграми, інші документи.Написання та оформлення основної частини роботи | Підготовка роботи до захисту, передзахист

Цілі і завдання ВКР. | Види ВКР. | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці | Написання та оформлення Введення | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати