Головна

Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці

  1. Соціальні зміни (теорії, моделі, фактори).
  2. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  3. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка
  6. I.I. Способи вирішення проблеми неясності богослужбових текстів, запропоновані на Помісному Соборі 1917 - 1918 рр.
  7. I.II. Споспоб вирішення проблеми, пропонований нами.

Підбір літератури повинен відбуватися відповідно до питаннями, відображеними в плані.

Випускнаякваліфікаціонная робота виконується на основі аналізу законодавства, наукової, практичної і методичної літератури.

Необхідна література по темі випускної кваліфікаційної роботи підбирається студентом-випускником за допомогою предметних і алфавітних каталогів бібліотек. Для цих цілей можуть бути використані каталоги книг, покажчики журнальних статей, спеціальні бібліографічні довідники, тематичні збірники літератури, періодично випускаються окремими видавництвами, наявні в різних бібліотеках.

При підготовці випускної кваліфікаційної роботи використовуються монографії, підручники, навчальні та методичні посібники, довідники, а також статті, матеріали інформаційної мережі Інтернет.

Можуть бути використані збірники наукових праць, статей і матеріали науково-практичних конференцій ВНЗ, статті в журналах і газетах.

Витяги з нормативно-правових актів, авторські висловлювання цитуються дослівно або викладаються своїми словами.

Після кожного цитування обов'язкове посилання на автора і джерело - місце видання, рік видання, номер сторінки.

Даний етап завершується складанням бібліографії - списку публікацій з обраної теми, з якими належить ознайомитися студенту-випускнику.

 Випускної кваліфікаційної роботи | Написання та оформлення Введення

Цілі і завдання ВКР. | Види ВКР. | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Написання та оформлення основної частини роботи | Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки | Підготовка роботи до захисту, передзахист | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати