На головну

Випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.
 № п / п  етапи підготовки  Рекомендований термін
 1.  Вибір теми роботи  до 1 квітня передвипускна курсу
 2.  Підбір і попереднє ознайомлення з літературою з обраної теми  до 20 листопада
 3.  Складання початкового плану роботи  до 1 грудня
 4.  Підбір матеріалу, його аналіз і узагальнення  до 1 березня
 5.  Написання тексту роботи, уявлення початкового варіанта роботи науковому керівнику  до 20 квітня
 6.  Доопрацювання роботи відповідно до зауважень наукового керівника  до 10 травня
 7.  Передзахист роботи на засіданні випускової кафедри  до 15 травня
 8.  Доопрацювання роботи відповідно до зауважень, висловлених на передзахисті, остаточне оформлення  до 20 травня
 9.  Отримання відгуку наукового керівника, передача роботи на рецензування  до 25 травня
 10.  Отримання рецензії, передача завершеної роботи, відкликання керівника і рецензії на кафедру  до 1 червня
 11.  Підготовка до захисту (підготовка доповіді та роздаткового матеріалу, розробка презентації)  до 5 червня
 12.  Захист випускної кваліфікаційної роботи  середина червня

Складання плану роботи

План випускної кваліфікаційної роботи є складений в певному порядку поряд з введенням і висновком перелік глав і параграфів до кожної чолі і розгорнутий перелік питань.

План є основою в підготовці випускної кваліфікаційної роботи студентом-випускником; допомагає йому систематизувати науково-методичний та науково-практичний матеріал, забезпечити послідовність його викладу.

Попередній план випускної кваліфікаційної роботи студент-випускник складає самостійно, а потім узгоджує його з науковим керівником.

Згідно традиційній структурі, випускна кваліфікаційна робота повинна складатися зі вступу, двох-трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. У кожному розділі має бути, як правило, 2-3 параграфа.

План випускної кваліфікаційної роботи має динамічний характер. В процесі роботи план може уточнюватися.

Всі зміни в плані повинні бути узгоджені з науковим керівником. Остаточний варіант плану випускної кваліфікаційної роботи затверджується науковим керівником.

 Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці

Цілі і завдання ВКР. | Види ВКР. | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Написання та оформлення Введення | Написання та оформлення основної частини роботи | Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки | Підготовка роботи до захисту, передзахист | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати