На головну

Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету

  1. II. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
  2. II. Теми курсових робіт, їх вибір та затвердження
  3. III 1. Поняття уроку як цілісної системи, вимоги до уроку
  4. III курсу лікувального факультету
  5. V. ВІДГУК КЕРІВНИКА НА КУРСОВУ РОБОТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
  6. А1 ФОРМА відгуки КЕРІВНИКА ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. Авторитет керівника, комплекс «угрожаемого авторитету».

Тема випускної кваліфікаційної роботи закріплюється за студентом-випускником за його особистою письмовою заявою на ім'я завідувача випускової кафедри і надається на кафедру на передвипускна курсі (Додаток 1 носить рекомендаційний характер).

Заяви студентів-випускників розглядаються на одному із засідань відповідної випускової кафедри. У квітні рішенням ради факультету тема випускної кваліфікаційної роботи, науковий керівник, а в деяких випадках і науковий консультант затверджуються або змінюються.

Науковим керівником випускної кваліфікаційної роботи студента-випускника може бути як викладач випускаючої кафедри, так і інші викладачі, а також практичні працівники різних організацій, підприємств, установ, які є фахівцями у відповідній області.

Призначення наукового консультанта має бути погоджено з завідувачем випускаючої кафедри і науковим керівником. Наукові консультанти призначаються за окремими розділами роботи.

Науковий керівник випускної кваліфікаційної роботи:

1) здійснює безпосереднє керівництво і контроль за процесом дослідження;

2) надає студенту-випускнику допомогу в складанні календарного плану-графіка на весь період виконання випускної кваліфікаційної роботи (Таблиця 1);

3) рекомендує студенту-випускнику необхідну наукову і методичну літературу; довідкові матеріали, підручники, навчальні посібники та інші джерела по темі;

4) надає передбачені розкладом студента-випускника консультації;

5) перевіряє виконання випускної кваліфікаційної роботи (по частинах і в цілому).МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Випускної кваліфікаційної роботи

Цілі і завдання ВКР. | Види ВКР. | Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці | Написання та оформлення Введення | Написання та оформлення основної частини роботи | Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки | Підготовка роботи до захисту, передзахист | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати