На головну

Цілі і завдання ВКР.

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  4. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  5. I. Мета та завдання зліт
  6. I. Мета і завдання роботи.
  7. I.1 Мета і завдання дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ

Про випускної кваліфікаційної роботи студентів-випускників

Державного освітнього закладу

Вищої професійної освіти

«Московський державний обласний

соціально-гуманітарний інститут »

Загальні положення.

1.1. Це Положення відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, нормативними правовими актами, що регулюють відносини у сфері вищої професійної освіти, Статутом державної освітньої установи вищої професійної освіти «Московський державний обласний соціально-гуманітарний інститут» (далі - «Інститут») визначає порядок написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи (далі - ВКР).

1.2. Відповідно до державних освітніх стандартів вищої професійної освіти написання і захист ВКР є завершальним етапом навчання студентів у вищому навчальному закладі.

1.3. Успішний захист ВКР (поряд зі складанням державних іспитів) є необхідною умовою присвоєння відповідної кваліфікації та видачі державного диплома про отримання вищої професійної освіти.

Цілі і завдання ВКР.

2.1. Цілями підготовки та написання ВКР є:

- Систематизація, закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань і практичних умінь, отриманих студентом-випускником з дисциплін предметної підготовки відповідно до державних освітніх стандартів;

- Виявлення рівня підготовки випускника до професійної діяльності по кваліфікації;

- Перевірка навичок грамотного оформлення отриманих результатів дослідження і вміння представити їх у вигляді доповіді.

2.2. ВКР виконується відповідно до навчального плану на підставі методичних рекомендацій і спрямована на вирішення наступних завдань:

- Застосування знань за фахом при вирішенні конкретних питань і проблем;

- Розвиток навичок проведення самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експериментування в рамках обраної теми.

 Навчальна видання | Види ВКР.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету | Випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці | Написання та оформлення Введення | Написання та оформлення основної частини роботи | Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки | Підготовка роботи до захисту, передзахист | Отримання відгуку та рецензії | Процедура публічного захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати