На головну

Вступ | Багаторівнева комп'ютерна організація. | Приклад сучасної багаторівневої обчислювальної машини з шістьма рівнями | Структури обчислювальних машин | Числа в формі з плаваючою крапкою | Розміщення числових даних в пам'яті | символьна інформація | Відеоінформація | Додатковий код. | Модифіковані коди. |

Подання інформації в обчислювальних системах

  1. II. Проблеми формування та управління відносинами власності в економічних системах.
  2. III. Збір відомостей про значення ціноутворюючих факторів і ринкової інформації
  3. IV. Джерела навчальної інформації
  4. IV. Вимоги до опису в звіті про оцінку інформації, використовуваної при проведенні оцінки
  5. А тепер я зроблю ось що. Я візьму кілька мінералів. Всього пару, щоб ви мали уявлення, а взагалі-то це відноситься до всіх мінералів без винятку.
  6. А). сформувати цілісне уявлення про руховому акті, засноване на розумінні його суті;
  7. А. Шопенгауер. До етики (Світ як воля і уявлення. - Т. 2. - М., 1993. - с. 579 - 616.

В обчислювальних машинах застосовується двійкова система числення, що забезпечує мінімізацію кількості базових елементів (вентилів) при побудові ВМ. Оптимальним підставою системи числення (P) за критерієм «мінімум апаратних витрат» є підстава натурального логарифма ??2,72, для ВМ прийнято P = 2.

Двійкову систему числення використовують з наступних причин:

· Для її реалізації потрібні технічні пристрої з 2 стійкими станами (наявність / відсутність струму);

· Надання інформації за допомогою тільки двох станів надійно, перешкодостійкі;

· Можливість застосування апарату Булевой алгебри для виконання логічних перетворень інформації;

· Двоичная арифметика простіше десяткової.

Інформація в ВМ кодується, як правило, в двійковій або двійковій-десяткового системі числення. У двійковій-десяткового системі числення кожна цифра числа в десятковій системі числення представляється як двійкове число, записане в 4 біта (ущільнений формат) або в один байт (зонний формат). На рис.2.1 наведено приклад перекладу числа з десяткової в двійковій - десяткову систему числення. Двійковій - десяткова арифметика складніше двійковій використовується в основному в задачах обліково - статистичного характеру, що вимагають зберігання, обробки та пересилання десяткової інформації.

 
 


Залежно від способу зображення чисел системи числення діляться на позиційні і непозиційної. В позиційної системі числення кількісне значення кожної цифри залежить від її місця (позиції) в числі. В непозиционной системі числення цифри не змінюють свого кількісного значення при зміні їх розташування в числі. В обчислювальній техніці застосовується позиційна система числення. Кількість різних цифр (Р), Які використовуються для зображення числа в позиційній системі числення, називається підставою системи числення. У загальному випадку запис будь-якого змішаного числа в системі числення з основою Р буде являти собою ряд виду:

a m-1P m-1+ a m-2P m-2+ ... + A 1P 1+ a 0P 0+ a -1P -1+ a -2P -2+ ... + A -s P -s,

де нижні індекси визначають місце розташування цифри в числі (розряд):

· Позитивні значення індексів - для цілої частини числа (m розрядів);

· Негативні значення індексів - для дробової частини числа (s розрядів).

Двійкова система числення має підстави Р= 2 і використовує для представлення інформації всього дві цифри: 0 и 1 .

Приклад: 101110,101 = 1 * 25+0 * 24+ 1 * 23+ 1 * 22+ 1 * 21+0 * 20+ 1 * 2-1+0 * 2-2+ 1 * 2-3

= 46,62510| Числа в формі з фіксованою точкою.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати