На головну

додатки

  1. III. додатки
  2. X. ДОДАТКИ
  3. Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки.
  4. Всі програми включають до загальної нумерації сторінок.
  5. Завдання 4. Оформлення схеми за допомогою програми MS Organization Chart
  6. Зміни можливі при зверненні додатки до функції SetProcessAffinityMask або SetThreadAffinityMask.
  7. виключаючи додатки) сторінок машинописного тексту.

13.1 Ілюстрації, таблиці, тексти допоміжного характеру можуть виноситися в додатки, які оформляються після Списку використаних джерел.

13.2 Кожна програма має починатися з нової сторінки (нумерація сторінок при цьому не проводиться) із зазначенням нагорі посередині сторінки слова «Додаток», його позначення та ступеня. Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком. У тексті документа на всі додатки повинні бути посилання.

13.3 Додатки, якщо їх більше одного, повинні позначатися великими літерами російського алфавіту, починаючи з А, за винятком літер Е, З, І, О, Ч, Ь, И,'. Після слова «Додаток» слідує буква, що позначає його послідовність.

13.4 Якщо додаток розташоване на сторінці, яка має альбомний формат, то слово «Додаток» і його порядковий номер розміщують у правому верхньому кутку альбомного листа.

13.5 Кожна програма має мати заголовок, який записують симетрично тексту окремим рядком у верхній частині листа. Позначаються додатки в тій послідовності, в якій їх дані використовуються в роботі.

13.6 Якщо в один додаток входить кілька логічно пов'язаних структурних елементів, наприклад, ряд таблиць або малюнків, то в межах даного (тобто одного) додатки вони повинні бути пронумеровані, наприклад, «Таблиця А.1», «Таблиця А.2 »або« Рисунок А.1 »,« Малюнок А.2 ». При цьому кожна таблиця повинна мати свій заголовок, а малюнок - своє найменування; загальний заголовок додатка в даному випадку може бути відсутнім.

13.7 При оформленні матеріалів додатків допускається використовувати шрифти різної гарнітури і розміру.

 | Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ У споживчої кооперації | Мета і завдання курсової роботи | Вибір теми курсової роботи | Загальні вимоги до оформлення курсової роботи | заголовки | Нумерація сторінок | таблиці | ілюстрації | | Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати