На головну

Нумерація сторінок

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

6.1 Всі сторінки роботи, за винятком додатків, нумеруються арабськими цифрами. Номери сторінок проставляються посередині внизу сторінки.

6.2 Титульний лист, Зміст включаються в загальну нумерацію сторінок, але при цьому номер сторінки на відповідних листах не проставляється. Нумерація сторінок починається з Вступу, на першій сторінці якого друкується цифра «3».

посилання

7.1 У тексті роботи обов'язково повинні бути присутніми посилання на використовувані джерела інформації.

7.2 Посилання на літературні джерела, статистичні та нормативні матеріали повинні відображатися в квадратних дужках в кінці речення перед точкою.

приклад 2

Заробітна плата в трактуванні Адама Сміта розглядається як явище, яке притаманне всім формам організації виробництва [14, с.16].

7.3 Якщо цитоване речення містить перерахування, оформлене у вигляді списку, то посилання вказується перед двокрапкою, що передують дане перерахування.

приклад 3

Можна виділити чотири найважливіші функції заробітної плати
 [20, с.112]:

- Відтворювальних;

- Стимулююча;

- Соціальна;

- Обліково-виробнича.

7.4 Усередині квадратних дужок фіксується номер джерела відповідно до Списку використаних джерел, кома, після пропуску позначається символ сторінки у вигляді літери «с» з точкою і номер сторінки, звідки була взята цитата або цифрові дані.

7.5 При оформленні посилань на положення нормативно-правових актів у квадратних дужках замість номера сторінки вказується номер відповідної статті (пункту) документа з позначенням символу «ст.» ( «П.»).

приклад 4

Бюджет - форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування [2, ст.6].

7.6 Якщо в самому реченні була вказівка ??на документ і процитовану статтю (пункт) документа, то в цьому випадку посилання не оформляється.

приклад 5

Згідно ст. 30 Закону про банки і банківську діяльність відносини між банками і клієнтами будуються на основі договорів, якщо інше не передбачено федеральним законом.

7.7 При цитуванні матеріалів, розміщених в мережі Інтернет, вказується лише номер джерела відповідно до Списку використаних джерел.

 заголовки | таблиці

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ У споживчої кооперації | Мета і завдання курсової роботи | Вибір теми курсової роботи | Загальні вимоги до оформлення курсової роботи | ілюстрації | | | додатки | Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи | Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати