Головна

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I розділ. Загальні характеристики організації
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальні положення

4.1Курсовая робота повинна включати наступні структурні частини:

- титульна сторінка,

- Зміст,

- Вступ,

- Глави (розділи), параграфи,

- Висновок,

- Список використаних джерел,

- Додатки.

Зміст курсової роботи має відповідати назві її теми.

Загальний обсяг курсової роботи складає 25-30 сторінок машинописного тексту.

4.2 Титульний аркуш

Титульний лист встановленої форми є першою сторінкою роботи. Титульний лист курсової роботи (проекту), випускної кваліфікаційної роботи оформляється за зразками, наведеними в додатку Б.

4.3 На другій сторінці роботи розміщується зміст, В яке входять назви і номера початкових сторінок усіх структурних частин роботи (за винятком титульного аркуша). Скорочення «стор.» Над номерами сторінок не друкується. У додатку В наведено зразок оформлення Змісту.

4.4 Роботу оформлюють на комп'ютері за допомогою текстового редактора Word і роздруковують з одного боку аркуша білого паперу формату А4(Розміром 210 х 297 мм).

4.5 Текст роботи повинен мати наступні поля: ліве - 30 мм, верхнє, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14, в т.ч. і для нумерації сторінок.

4.6 Використовується полуторний міжрядковий інтервал.

4.7Для акцентування уваги на певних термінах, формулах дозволяється використання в роботах курсиву. Підкреслення не допускаються.

4.8 Основний текст роботи повинен бути вирівняний по ширині. Слід використовувати автоматичну розстановку переносів в словах. Абзацний відступ повинні бути однакові у всій роботі та є рівними п'яти знакам.

4.9 Скорочення слів в тексті не допускається, за винятком загальноприйнятих. Не можна вживати в тексті знаки (<,>, =, №,%) без цифр, а також використовувати в тексті математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величин, потрібно писати слово «мінус».

4.10 У тексті повинні використовуватися тільки арабські цифри. Допускається нумерація кварталів, півріч римськими цифрами.

4.11 При записи десяткових дробів ціла частина числа від дробу повинна відділятися коми (наприклад, 15, 6 тис. Руб., 18, 5 кв. М).

4.12 Усередині тексту роботи не допускається використання прізвищ без ініціалів. Ініціали завжди (крім Списку використаних джерел) повинні стояти перед прізвищем через пробіл. (Наприклад, І. І. Іванов)

4.13 При посиланні в тексті на назву документів органів влади з великої літери пишуться: Конституція Російської Федерації, Федеральний конституційний закон, Федеральний закон, Закон Російської Федерації, Указ Президента Російської Федерації, Кодекс України про адміністративні правопорушення. З малої літери пишуться: проект федерального конституційного закону, проект федерального закону, розпорядження, постанова Державної Думи Федеральних Зборів, постанова Уряду Російської Федерації, розпорядження Уряду Російської Федерації. Затверджені нормативні акти повинні містити назву, дату прийняття і зареєстрований номер документа. При повторній посиланням на нормативні документи без зазначення їх назви і номера, статус документа пишеться з великої літери.

4.14 Для пояснення окремих даних, наведених в тексті, слід використовувати виноски. Надрядковий знак виноски у вигляді арабських цифр з дужкою ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення. Нумерація виносок - окрема для кожної сторінки.

 Вибір теми курсової роботи | заголовки

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ У споживчої кооперації | Мета і завдання курсової роботи | Нумерація сторінок | таблиці | ілюстрації | | | додатки | Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи | Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати