На головну

H. Набуття чинності Договором

  1. II. ТЕРМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (ст. 56)
  2. Аналітичні дані про реалізацію товару в рамках виконання договору купівлі-продажу №2-11 / 2009 від 02.11.2009р.
  3. Б) при постійних і регулярних розрахунках за відпуск електро, тепло-енергію лящами, які уклали договори
  4. Вік укладення трудового договору

Цей Договір набирає чинності в разі та з моменту винесення Редколегією Журналу рішення про прийняття Матеріалів до публікації і діє протягом терміну, передбаченого в п.1 параграфа А. Якщо Матеріали приймаються до публікації або Автор (автори) до «публікації» відкликав роботу , цей Договір не вступає в (втрачає) силу.

Сторони домовилися, що відповідно до чинного законодавства, допускають і визнають відтворення тексту цього Договору та підписів Сторін на цьому Договорі та інших необхідних і обов'язкових документів до нього (згаданих у цьому Договорі) за допомогою використання засобів механічного, електронного або іншого копіювання власноручного підпису і тексту Договору, які матимуть таку ж силу, як справжня підпис Сторони або оригінальний документ. Факсимільні (електронні) копії документів дійсні і мають однакову юридичну силу поруч із справжніми.

Автор:

Александров Андрій Артемович, генеральний директор ВАТ «ВО ІГіРГІ», Серія 3611 № 554496; виданий відділенням УФМС Росії по Самарській області в Ленінському районі м Самари 17.02.2012

Адреса автора для листування: 443010, м Самара, вул. Червоноармійська, 21

Телефон: 8-927-730-43-07

 e-mail:
v o i g i r g i @ s a m t e l . r u                        

_________________________________ __________

Підпис автора Дата

Співавтори (заповнюється по кожному співавтору):

Яковлєв Володимир Миколайович, головний інженер ВАТ «ВО ІГіРГІ», Серія 3604 № 859892; виданий відділенням міліції №8 Промислового ГУВС м Самари 30.04.2004

Адреса співавтора для листування: 443010, м Самара, вул. Червоноармійська, 21

Телефон: 8-902-321-32-73

 e-mail:
v y a k o v @ m a I l . r u                            

_________________________________ __________

Підпис автора Дата

Тимченко Олена Володимирівна, доцент кафедри лазерних і біотехнічних систем СГАУ, Серія 3607 №745894 виданий відділом УФМС Росії по Самарській області в Кіровському районі міста Самари від 31.08.2007.

Адреса співавтора для листування: 443086, м Самара, Московське шосе, 34, кафедра ЛБТС

Телефон: 8-927-711-13-87

 e-mail:
l a s e r - o p t i c s . t i m c h e n k o @ m a i l . r u

_________________________________ __________

Підпис автора Дата

Тимченко Павло Євгенович, доцент кафедри лазерних і біотехнічних систем СГАУ, Серія 3604 №408309 Видано Самарським РВВС м Самари від 23.07.2003.

Адреса співавтора для листування: 443086, м Самара, Московське шосе, 34, кафедра ЛБТС

Телефон: 8-927-711-13-87

 e-mail:
l a s e r - o p t i c s . t i m c h e n k o @ m a i l . r u

_________________________________ __________

Підпис автора Дата

Трегуб Микола Валерійович, аспірант кафедри Автоматичних систем енергетичних установок СГАУ, інженер кафедри лазерних і біотехнічних систем СГАУ, Серія 3605 № 494450; виданий 21.06.2006 р ОВС Ленінського району м Самари

Адреса співавтора для листування: 443086, м Самара, Московське шосе, 34, кафедра ЛБТС

Телефон: 8-937-798-92-86

 e-mail:
n v t r e g u b @ y a n d e x . r u                        

_________________________________ __________

Підпис автора Дата

Прохорова Наталія Володимирівна, професор кафедри Екології, ботаніки та захисту навколишнього середовища СамГУ, Серія 3604 №302692 виданий ОВД №8 Промислового району м Самари 11.07.2003.

Адреса співавтора для листування: 443011 м Самара, вул. Академіка Павлова, д. 1, кафедра ЕБіЗОС

Телефон: 8-927-209-85-34

 e-mail:
e c o l o g y @ s a m s u . r u                            

_________________________________ __________

Підпис автора Дата

 С. Інші права Автора (співавторів) Матеріалів | від Видавця
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати