Головна

Підручники та посібники

  1. Базові підручники та навчальні посібники
  2. Базові підручники та навчальні посібники
  3. Базові підручники та навчальні посібники
  4. Для реалізації програмованого навчання використовують спеціальні програмовані підручники і навчальні машини.
  5. ЕКРАННІ ПОСІБНИКИ
  6. Зазначаємо нові підручники для учнів 6 класу.
  7. Методичні посібники

1. Батыр К. И. Всеобщая история государства и права. - М., 2001.

2. Беляева Г. П., Ливанцев К. С., История государства и права зарубежных стран. - Л., 1967.

3. Водопьянов В. П. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекций. - М.: Приор, 2003. -176 с.

4. Глиняный В. П. История государства и права зарубежных стран. - Ч. 1. - Х.: Одиссей, 2001. - 828 с.

5. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. - М.: Норма, 2004.- 730 с.

6. История государства и права зарубежных стран / Под ред. П. Н. Галанзы., 1963 и 1969 гг.

7. Косарев А. И. История государства и права зарубежных стран. - М.: Норма, 2003. - 464 с.

8. Крестовская. История государства и права зарубежных стран. Практикум. - Х.: Одиссей, 2002 - 428 с.

9. Макарчук В. С. Загальна історія держави та права зарубіжних країн. - К.: Ін Юре, 2001. - 624 с.

10. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права. В 2-х т. - М.: Тон-Остожье. 2001. - 528 с.

11. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран.- М.: Феникс, 2003. - 384 с.

12. Рамазанов А. Х., Халифаева А. К. История государства и права зарубежных стран. Краткий курс лекций.- М.: Юристъ, 2004. - 157 с.

13. Рубаник В. Є. Лекції з історії держави та права зарубіжних країн. - Х.: Одиссей, 2003. - 386 с.

14. Томсинов В. А. Всеобщая история государства и права. В 2 т. Т. 1.- М.: Зерцало, 2002. - 640 с.

15. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн. - Київ, 2002.

16. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. - М.: Велби, 2002. - 592 с.

17. Чибиряев С. А. История государства и права зарубежных стран. - М.: Былина, 2002. - 472 с.Кароліна - звід загальнонімецьких кримінальних законів 1532 р. | Монографії

З дисципліни | ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять | Закони Вавилонського царя Хамурапі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати