Головна

Правила | Частина книги, періодичного, продовжуваного видання | | Законодавчі та нормативні документи | Бібліографічні покажчики | Автореферати дисертацій |

Депоновані наукові праці

  1. E. Служба охорони праці підприємств.
  2. VI. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ І ЖИТТЯ НА СЕЛІ
  3. Аналіз використання фонду оплати праці
  4. Аналіз основних "порогів" знання в праці М. Фуко "Археологія знання".
  5. Аналіз продуктивності праці
  6. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
  7. Аналіз продуктивності праці індексним методом

Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2000. - 14 c. - Деп. в ДНТБ України 11.12.2001, № 239 - Ук01.

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. - М., 2002. - 210 с. : схемы. - Библиогр.: с. 208-209. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Картографічні видання

1. Українські Карпати [Карти] : Долина : карта для туристів / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. - К., 1998. - 1 к. : ілюстр. - 5000 пр.

2. Вінницька область : фіз.-географ. карта / Головне упр. геодезії, картографії та кадастру при Каб. Міністрів України. - 1:4000000. - К., 1993. - 1 к. : кол.

Аналітичний опис:

Статті з книги

1. Сивашко Ю. Формування державної служби в України / Ю. Сивашко // Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Moroz O. Modern nation ukrainian in the time and space / упоряд. О. Банах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. - Л.: Універсум, 2001. - С. 270-271.

2. Тарнавська Н. Партнерство соціальне / Н. Тарнавська / Економічна енциклопедія: у 3 т. / С. В. Мочерний (гол. ред.). - К.: Видавничий центр «Академія», 2000-2002. Т. 2: К (концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз). - 2001. - С. 699-701

 Авторські свідоцтва | Правила
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати