Головна

Правила | Частина книги, періодичного, продовжуваного видання | | Законодавчі та нормативні документи | Бібліографічні покажчики | Правила |

Авторські свідоцтва

  1. Авторські педагогічні концепції 20-х 30-х років
  2. Обов'язки що випливають із свідоцтва: власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
  3. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J15/00. Устройство для захвата неориентованніх деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23. 11. 81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель патентообладатель Воронеж. Науч.-исслед. Ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.)

2. Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків : пат. 5647 Україна: МКВ с 01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06 / Зайкова В. В., Володарська Т. А. ; Діпрококс. - № 942608821 ; заявл. 17.08.02 ; опубл. 28.12.03, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.

Рецензія

1. Бабич Є. "Іван Дзюба - талант і доля" / Є. Бабич // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 23-24. - Рец. на кн.: Іван Дзюба - талант і доля : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна. - К. : Київ. правда, 2005. - 118 с.

або

Іван Дзюба - талант і доля : бібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна. - К. : Київ. правда, 2005. - 118 с.

2. Рец.: Бабич Є. "Іван Дзюба - талант і доля" / Є. Бабич // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 23-24.

Звіт про НДР

1. Проведення досліджень і випробувань теплотехнічних властивостей камер типу КХС : звіт про НДР (заключн.) / Київський політехнічний інститут (КПІ) ; кер. О. І. Коваленко ; викон. : П. Р. Бокій [та ін.]. - К., 1999. - 90 с. - № ДР 0096U001456. - Інв. № З1154799.

Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. - М., 2001. - 75 с. - Библиогр.: с. 72-74. - № ГР 01840051145. - Инв. № 04534333943.

Або

Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. - М., 2001. - 75 с. - Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. - Библиогр.: с. 72-74. - № ГР 01840051145. - Инв. № 04534333943.

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. - М., 2000. - 250 с. - Библиогр.: с. 248-250. - Инв. № 756600.Автореферати дисертацій | Депоновані наукові праці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати