Головна

Законодавчі та нормативні документи | Бібліографічні покажчики | Автореферати дисертацій | Авторські свідоцтва | Депоновані наукові праці | Правила |

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

  1. I. Вступна частина
  2. II. Вступна частина
  3. III. Заключна частина.
  4. Агротехнічна частина технологічної карти
  5. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДЯЛЬНОСТІ 1 ЧАСТИНА
  6. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави Апарат держави - частина механізму держави.
  7. Будівельна частина

1. Ярошенко Т. О. Електронна інформація для бібліотек України /
Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : матеріали 10-ї ювіл. міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 7-15 черв. 2003 р. - М., 2003. - Т. 3. - С. 1118-1124.

2. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 6. - С. 15-18.

3. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. - С. 14-17.

4. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2007. - № 1. - С. 39-61.

5. Бруй О. Каталогізація електронних ресурсів : досвід Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / О. Бруй // Бібліотечний форум України. - 2005. - № 3. - С. 24-28.

6. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 5. - С. 29-32.

7. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. - С. 25-29.

8. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. - 2007. - Т. 2, № 2. - С. 13-20.

9. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. - Дрогобич, 2007. - С. 245-291.

10. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. - Х., 2007. - С. 33.

11. Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. - Х., 2007. - Розд. 3. - С. 137-202.

12. Костюк О. О. Віртуальне підприємство : задачі побудови системи электронного документообігу / О. О. Костюк // Наукові праці Донец. нац. технічн. ун-ту. Сер. "Обчислювальна техніка та автоматизація. - 2010. - Вип. 19. - С. 153-160.

13. Марценюк О. О. Професіографічний підхід до формування соціально-психологічної компетентності керівника в системі державного управління / О. О. Марценюк // Державне будівництво [Електронне видання] - 2008. - № 2. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/index.html.

14. Тарнавська Н. П. Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: міжнародні ринки послуг і Україна [Аналітична записка за матеріалами Десятої міжнар. наук. конф.]. - Вісник Тернопільського держ. екон. ун-ту. - 2006. - № 1. - С. 178-199Правила |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати