На головну

| Законодавчі та нормативні документи | Бібліографічні покажчики | Автореферати дисертацій | Авторські свідоцтва | Депоновані наукові праці | Правила |

Правила

  1. Cтруктура и правила оформления курсовых и дипломных проектов
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  3. I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
  4. I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
  5. II. Специальные методические приемы и правила.
  6. III. Правила выполнения и оформления контрольной работы
  7. IV Правила оформления текста курсовой работы

Приклади оформлення списку посилань

- Книги:

Однотомний документ :

Один автор

Два автори

Три автори

Чотири автори

П'ять і більше авторів

Без автора

Багатотомний документ

Опис на розділ із книги одного автора

Опис на параграф із книги

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Опис на розділ із книги

Матеріали конференцій, з'їздів

Препринти

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

Нормативні документ зі стандартизації

Каталоги

Бібліографічні покажчики

Дисертації

Автореферати дисертацій

Авторські свідоцтва

Патенти

Рецензія

Звіт про НДР

Депоновані наукові праці

Картографічні видання

- Статті:

з книги

з енциклопедії чи словника

- Описи:

на статтю трьох авторів із збірника, що має загальну назву

на статтю із збірника конференцій

на статтю із збірника наукових праць

на статтю з газети

на статтю з журналу (яка продовжується в іншому номері)

Зведений опис серійного видання

Правила

- Віддалені ресурси:

Віддаленого доступу (Інтернет-портал)

Опис ресурсу віддаленого доступу (Бібліографічна база даних)

Опис ресурсу віддаленого доступу (Web-сайт)

Локальні ресурси

Електронні ресурси

Опис на складову частину електронного ресурсу (Віддалений доступ - стаття з Web-сайту)

Опис на складову частину електронного ресурсу (Віддалений доступ - стаття з електронного журналу)

Опис на складову частину електронного ресурсу (Локальний доступ)

Бібліографічний опис документів здійснюється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» . - К. : Держстандарт України, 2007.

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

1. ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила» . - К. : Держстандарт України, 1998.

2. ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».


Книги:Наружная реклама | Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати