На головну

Курська Ю. А.

  1. Курська битва. 5 липня - 23 серпня 1943 року.
  2. Курська битва. Літо 1943 року. Наступ радянських військ в серпні - листопаді 1943 року. Форсування Дніпра.
  3. Курська дуга

Федеральне державне освітній заклад

Вищої професійної освіти

«Смоленська державна сільськогосподарська академія»

(ФГТУ ВПО «Смоленська ГСХА»)

Ю. А. Курська, Н. С. Петкевич

Виробництво продукції тваринництва

Методичні рекомендації

для самостійної роботи

Смоленськ 2010

УДК

ББК

До 93

рецензент: В. І. Лістратенкова - завідуюча лабораторією, старший науковий співробітник ДНУ «Смоленський НІІСХ» Россельхозакадеміі

Курська Ю. А.

 До 93  Виробництво продукції тваринництва: методичні рекомендації для самостійної роботи / Ю. А. Курська, Н. С. Петкевич - Смоленськ: ФГТУ ВПО «Смоленська ГСХА», 2010. - 63 с.

Посібник призначений для самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Виробництво продукції тваринництва» відповідно до Державного освітнього стандарту 311200.65 «Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції» при підготовці дипломованих фахівців за очною та заочною формами навчання. Мета - поглиблення знань та навичок студентів за технологією виробництва продукції тваринництва.

Може бути використано для виконання студентами самостійної роботи зі спеціальних дисциплін очної та заочної форми навчання для спеціальностей 110401.65 - Зоотехния і 110201.65 - Ветеринарія.

Друкується за рішенням методичної ради ФГТУ ВПО «Смоленська ГСХА» протокол № ______ від ____ ________ 2010 р

УДК

ББК

   © Курська Ю. А. Петкевич Н. С., 2010 © Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти «Смоленська ГСХА», 2010

ЗМІСТ

 ВСТУП ................................................. ......................................  С.
 1 Основні підходи і характеристики самостійної роботи студентів 1.1 Визначення самостійної роботи ...................................... ............. 1.2 Види завдань для самостійної роботи ............................... .............. 1.3 Організація і керівництво самостійною роботою .............................. ..1.4 Критерії оцінки результатів самостійної роботи .............................. 2 Методика написання реферату ........ .................................................. ... 2.1 Загальні положення ............................................ ................................ 2.2 Загальні вимоги до оформлення і написання ........... ............................. 2.3 Вимоги до змісту реферату ................ ....................................... 2.4 Порядок проведення захисту реферату ...... ............................................. 2.5 Можливі теми рефератів. .................................................. ............. 3 Методика написання курсової роботи ................................ .................. 3.1 Загальні положення щодо написання курсової роботи ......................... ...........
 3.2 Структура і обсяг курсової роботи ............................................ ......... 3.3 Робота з рецензією ..................................... ....................................... 3.4 Порядок проведення захисту курсової роботи ..... .................................... 3.5 Критерії оцінки курсової роботи ......... .............................................. 3.6 Можливі теми курсових робіт із зазначенням рекомендованої літератури ....
 4 Оформлення реферату та курсової роботи ............................................ .5 Підготовка і проведення електронної презентацій ............................... 5.1 Етапи створення електронної презентації ....... ....................................... 5.2 Оформлення перших і останніх слайд ..... ............................................ 5.3 Обсяг електронної презентації .. .................................................. ...... 5.4 Підготовка електронної презентації до демонстрації ...............................
 Приложения.........................................................................................
   

 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК | Визначення самостійної роботи студентів

Види завдань для самостійної роботи | Критерії оцінки результатів самостійної роботи | Можливі теми рефератів | Структура і обсяг курсової роботи | скотарство | свинарство | вівчарство | Птахівництво | Бджільництво | рибництво |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати