Головна

Мета та завдання дипломного ПРОЕКТУВАННЯ | Установи з управління міським господарством (в цілому по місту, окремим галузям і функціональними напрямками) | Енергетичне і транспортне господарства, | Вимоги до структури та змісту випускної кваліфікаційної роботи | Зразкові структури випускних кваліфікаційних робіт | Структура і види діяльності. | Вступ | НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО | ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | Рецензування та ПРОЦЕДУРА ДОПУСКУ ДО ЗАХИСТУ |

Графік дипломного проектування за спеціальністю

  1. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  2. I. 2. Запишіть рівняння гармонійних коливань, покажіть їх графік. Що називається фазою, амплітудою, періодом коливань?
  3. Lt; шифр спеціальності>. <№ заліковки>. <№ за списком> .81-01
  4. Nbsp; 1 Організація дипломного проектування
  5. Анали! графіка руху поїздів
  6. Аналіз беззбитковості, графік беззбитковості

080502 Економіка і управління на підприємстві міського господарства

 Етапи дипломного проектування  виконавець  Терміни виконання
 Вибір і затвердження теми дипломної роботи (проекту) і об'єкта дослідження (бази переддипломної практики)  Студент, научнийруководітель  Не менш ніж за два тижні до початку переддипломної практики
 Затвердження тем дипломних робіт (проектів) та закріплення студентів випускного курсу за науковими керівниками  Зав. випускною кафедрою
 Затвердження термінів і баз переддипломної практики  Зав. випускною кафедрою  Не менш ніж за десять днів до початку переддипломної практики
 Видача щоденника переддипломної практики з планом її проходження  Науковий керівник
 Проходження преддіпломнойпрактікі відповідно до її планом  студент  Протягом шести тижнів переддипломної практики
 Оформлення і захист звіту з переддипломної практики  Студент, науковий керівник  Протягом п'яти днів після закінчення переддипломної практики

Продовження табл.

 Розробка та затвердження структури і графіка виконання дипломної роботи (проекту)  Студент, науковий керівник  Протягом першого тижня дипломного проектування
 Виконання дипломної роботи (проекту)  студент  Протягом десяти тижнів диплом-ного проектування-ня
 Подання дипломної роботи (проекту) на відгук наукового керівника  студент  Не менш ніж за два тижні до захисту
 Подання дипломної роботи (проекту) та письмового відзиву на неї завідувачу випускаючої кафедри для допуску до захисту  Науковий керівник  Не менш ніж за тиждень до захисту
 Допуск дипломної роботи (проекту) до захисту  Зав. випускною кафедрою
 Рецензування дипломної роботи (проекту)  рецензент
 Подання рецензії в державну атестаційну комісію (ДАК)  рецензент  Не пізніше ніж за два дні до захисту
 Захист дипломної роботи (проекту) в ДАК  студент  Протягом двох тижнів після десяти тижнів дипломного проектування
         

 Досягнення цілей і рішення задач дипломного проектування здійснюється за допомогою виконання і захисту студентом випускної кваліфікаційної роботи. | Вибір і затвердження теми випускної кваліфікаційної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати