На головну

фізичні тренування | Модель щоденника пацієнта з артеріальною гіпертензією | Критерії ефективності антигіпертензивної терапії | Основні групи гіпотензивних препаратів і їх точки прикладання | Критерії оцінки діяльності медсестри з профілактики артеріальної гіпертензії | Критерії оцінки якості сестринської допомоги | Рівень якості сестринської допомоги (КК) | Контроль якості сестринського обслуговування | Пояснювальна записка | Тема 3. Артеріальна гіпертензія, способи її виявлення. |

Ускладнення АГ. Ознаки ураження органів-мішеней.

  1. I. Критерії поразки хвилею тиску
  2. I. Епітеліальні пухлини і опухолеподобньш поразки
  3. II. Критерії поразки тепловим випромінюванням
  4. III 1. Поняття педагогічної технології, її основні ознаки
  5. III.1. Сутність, основні ознаки та функції форми організації навчання
  6. III.1. Сутність, основні ознаки та функції форми організації навчання
  7. Quot; Помилки і ускладнення при переливанні крові ".

Невідкладні стани при АГ, їх клінічні прояви. Порядок надання долікарської допомоги при розвиненому невідкладному стані.

Порядок надання само- та взаємодопомоги при розвиненому невідкладному стані.


Матеріально-технічне оснащення занять

Навчально-методична документація

O Робоча програма для навчання медичних сестер з ведення школи пацієнта з артеріальною гіпертензією, затверджена терапевтичної ЦМК і методичною радою ГОУ СПО «грудки».

O Календарно-тематичний план.

O Методичні конспекти викладача по темам дисципліни для занять.

O Тестові завдання за темами дисципліни.

O Ситуаційні завдання за темами дисципліни.

O Алгоритм обстеження пацієнтів.

O Алгоритми надання невідкладної допомоги.

Апаратура, прилади, технічні засоби навчання

O ваги підлогові,

O відеомагнітофон,

O проспекти медикаментів,

O сантиметрова стрічка,

O слайдоскоп,

O телевізор,

O тонометр,

O фонендоскоп

Навчально-наочні посібники

O Таблиці:

1. АФО органів кровообігу.

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Визначення пульсу.

O Слайди:

Методика дослідження органів кровообігу №№ 7-16.
Тема 5. Дієтичні рекомендації пацієнтам з артеріальною гіпертензією. | Загальні рекомендації ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати