На головну

Завдання на збір матеріалу до курсового проекту з недеревної продукції лісу | ЗАВДАННЯ курсового проекту | ПОЧАТКОВІ ДАНІ | У лісництві |

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

  1. I. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ
  2. II. Соціально-економічний розвиток Росії
  3. II. Фінансове обгрунтування довгострокових рішень в бізнесі
  4. IV. Військово-економічне забезпечення оборони
  5. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС)
  6. Актуальність теми. Обгрунтування теми.
  7. Аналіз відомостей стосовно рекомендованих гербіцидів і обгрунтування вибору найбільш ефективного (ефективних)

Економічне обгрунтування проекту полягає в розрахунку економічного ефекту від вирощування і заготівлі планованої продукції. При цьому заповнюються форми 2 - 6.

Витрати на вирощування і експлуатацію плантації

Прямі витрати на вирощування і експлуатацію плантації включають оплату праці робітників, витрати на утримання машин і механізмів та витрати на матеріали. Розрахунок тарифного фонду заробітної плати проводиться в формі 2.

форма 2

Розрахунок тарифного фонду заробітної плати на вирощування і експлуатацію 1 га плантації (Приклад)

 Таріфнийразряд  Затратитруда, люд.-днів  Дневнаятаріфнаяставка, руб.  Тарифний фондзарплати, руб.
 IV  76,00  106,08  8062,08
 VI  24,14  131,80  3181,65
 VIII  1072,21  187,20  200717,71
X  15,53  208,00  3230,24
 XII  2,84  225,42  640,19
 всього:      215831,87

Попередньо з форми 1 виписуються тарифні розряди по всім видам робіт. Для кожного тарифного розряду заноситься сумарна кількість людино-днів. Денна тарифна ставка по кожному розряду береться з матеріалів, зібраних на виробничій практиці. При їх відсутності можуть бути використані дані, наведені в методичних вказівках Н. В. Казанцевой (2008). Тарифний фонд зарплати є твір витрат праці (в людино-днях) на денну тарифну ставку.

Витрати на експлуатацію машин і механізмів розраховують в формі 3. Марки машин і механізмів, а також відпрацьований кількість машино-змін беруть з форми 1. Норма витрат на утримання 1 машино-зміни береться з матеріалів, зібраних на виробничій практиці. При їх відсутності можуть бути використані дані, наведені в методичних вказівках Н. В. Казанцевой (2008).

форма 3

Витрати на експлуатацію машин і механізмів при вирощуванні і експлуатації 1 га плантації (Приклад)

 Марка  Відпрацьовано машино-змін  Витрати на утримання, руб:
 1 машино-зміни  відпрацьованих машино-змін
 Автомобіль ГАЗ-53  5,43  1736,60
 Трактор ДТ-75  1,24  471,20
 Трактор МТЗ-82  35,12  11238,40
 Плуг ПЛН-4-35  0,53  95,40
 Борона БДТ-3,0  0,21  25,20
 Борона БЗСС-1,0  1,92  115,20
 Культиватор КПС-4  0,39  62,40
 Культиватор КРН-3,5  16,05  2568,00
 Зчіпка С-Пv  0,06  2,40
 Посадковий агрегат ЛНА-1  0,50    75,00
 Ямокопач ПМА-2  0,08  6,40
 Розкидувач добрив РОУ-6М  0,78    85,80
 Дощувальних установка ДКШ-64  15,00    2100,00
 Обприскувач ОЛМ-1  2,84  397,60
 всього:      18979,60

Розрахунок витрат на матеріали проводиться в формі 4. Вихідні дані (найменування і кількість використовуваних матеріалів) беруться з форми 1.

Розрахунок собівартості вирощуванні та експлуатації 1 га плантації проводиться в формі 5. Вихідні дані для неї беруться з форм 2 - 4 (при цьому перераховуються в тисячі рублів). Основна зарплата складається з: а) тарифного фонду заробітної плати, б) доплат за класність і суміщення професій, в) премій за перевиконання завдання і якість робіт, г) винагороди за вислугу років. Тарифний фонд заробітної плати береться з форми 2 (підсумковий рядок). Доплати становлять 20% від тарифного фонду заробітної плати. Премії становлять до 40% від тарифного фонду заробітної плати. Винагорода за вислугу років становить 30% від тарифного фонду заробітної плати. Додаткова зарплата є оплату додаткових відпусток і становить 18% від основної зарплати. Загальний фонд зарплати включає в себе основну та додаткову заробітну плату. Нарахування на зарплату становлять 27,2% від загального фонду зарплати.

форма 4

Розрахунок витрат на матеріали при вирощуванні

і експлуатації 1 га плантації (Приклад)

 найменування матеріалу  Од. вим.  потрібне кількість  Вартість одиниці, грн.  Сума витрат, руб.
 саджанці аронії  тис. шт.  1,221  50 000  61 050,0
 гній т  165 000,0
 регент л  9 600,0
 всього:        235 650,0

Витрати на експлуатацію машин і механізмів беруться з форми 3 (підсумковий рядок). Витрати на матеріали беруться з форми 4 (підсумковий рядок). Підсумок прямих витрат включає загальний фонд зарплати, нарахування на зарплату, витрати на експлуатацію машин і механізмів та витрати на матеріали.

Витрати на підготовку і освоєння виробництва становлять 20% від підсумку прямих витрат. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання складають 8% від підсумку прямих витрат. Цехові витрати складають 15% від підсумку прямих витрат. Загальновиробничі витрати становлять 18% від підсумку прямих витрат. Адміністративно-управлінські витрати складають 50% від загального фонду заробітної плати. Орендна плата за використання земельної ділянки вноситься щорічно. Для її визначення необхідно помножити термін використання земельної ділянки на величину щорічної орендної плати. Термін використання земельної ділянки включає весь період робіт, передбачених розрахунково-технологічної карти. У розглянутому прикладі він становить 26 років. Величина щорічної орендної плати, наприклад у Воронезькій області, становить 81,22 руб. за 1 га (Постанова уряду РФ № 310 від 22.05.2007 р). Загальна величина орендної плати, що записується в форму 5 складе:

0,081 тис. Рублів / рік Х 26 років = 2,11 тис. Рублів.

Загальна собівартість вирощування і експлуатації 1 га плантації є сумою всіх витрат за формою 5 (всього витрат).

Після заповнення форми 5 в тексті пояснювальної записки слід провести аналіз витрат на вирощування і експлуатацію плантації, в якому порівнюються витрати на оплату праці робітників, на експлуатацію машин і механізмів та витрати на матеріали. Наводиться обґрунтування доцільності цих витрат.

Після розрахунку собівартості вирощування і експлуатації 1 га плантації визначають собівартість вирощування і експлуатації всієї площі плантації. Загальна площа плантації визначається виходячи з її розмірів, зазначених в завданні. Наприклад, згідно із завданням, розміри плантації складають 350 Х 100 м. Отже, її площа дорівнює 3,5 га. Собівартості вирощування і експлуатації 1 га плантації становить 1 644,98 тис. Рублів (підсумок форми 5), а всієї її площі: 1 644,98 Х 3,5 = 5 757,4 тис. Рублів.

Дохід від вирощування та експлуатації плантації

Для визначення доходної частини проектованого виробництва визначають виручку від реалізації виробленої продукції (форма 6). У розглянутому прикладі продукцією служать вирощені на плантації плоди аронії. Дохід від їх реалізації складе твір маси (в тоннах) одержуваних за період експлуатації плантації плодів і відпускної ціни (в тис. Рублів) за 1 тонну.

форма 5

Розрахунок собівартості вирощування

і експлуатації 1 га плантації (Приклад)

 Статті витрат  Сума витрат, тис. Руб.
 1. Основна зарплата:  410,08
 а) тарифний фонд  215,83
 б) доплати  43,17
 в) премії  86,33
 г) винагорода за вислугу років  64,75
 2. Додаткова зарплата  73,81
 3. Загальний фонд зарплати  483,89
 4. Нарахування на зарплату  131,62
 5. Витрати на експлуатацію машин і механізмів  18,98
 6. Витрати на матеріали  235,65
 7. Разом прямих витрат  870,14
 8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва  174,03
 9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування  69,61
 10. Цехові витрати  130,52
 11. Загальновиробничі витрати  156,63
 12. Адміністративно-управлінські витрати  241,94
 12. Орендна плата  2,11
 Всього витрат:  1644,98

форма 6

Виручка від реалізації продукції (Приклад)

  Вид продукції  Кількість, т  Ціна 1 т, тис.руб.  Вартість всієї продукції, тис. руб.
 Плоди аронії  54,12  15 153,6

Наприклад, маса одержуваних за період експлуатації плодів з 1 га становить 80 тонн (приведена в формі 1). Відповідно, з усією площі плантації (3,5 га) буде зібрано 280 тонн плодів аронії. Відпускна ціна за 1 тонну плодів аронії становить 54,12 тис. Рублів. Вартість всієї продукції складе 15 153,6 тис. Рублів.Біологічні, екологічні та господарські властивості ... | ОФОРМЛЕННЯ списку використаних джерел
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати