Головна

Ми живемо в вимираючої країні | Роль аліментарних факторів у загальній захворюваності | Положення офіційної медицини | Це повинен знати кожен. | Про шкоду синтетичних медичних препаратів | Міністерство хвороб | Гранично небезпечні препарати | Видобуток фармацевтичних лабораторій | Змова, що веде до геноциду | Спрут і його щупальці |

Правильне, здорове харчування.

  1. Ігрові методи в муз. вихованні.
  2. Методи контролю, самоконтролю і самооцінки у вихованні.
  3. Забезпечення систематичності, послідовності і науковості в навчанні і вихованні.
  4. Общедидактические і специфічні принципи в муз. вихованні.
  5. Педагогічна взаємодія у вихованні.
  6. Правильне, здорове харчування.

Шість рядків, шість пунктиків, шість умов. Невже виконання шести правил можуть
 забезпечити, поліпшення стану здоров'я людини і нації?

За цими шістьма рядками, якщо їх втілювати в життя, стоїть величезний потік справ і ме
 роприятий, які має здійснювати суспільство, держава. А підживлювати ці справи повинні
 величезні потоки грошей. Тоді, неодмінно буде результат. Але якщо немає ні справ, ні грошей (Вспом-
 ним слова президента країни з послання Федеральним зборам) і навіть немає ідеології (націо-
 нальної ідеї), то нікого здоров'я нації не буде. Що стосується окремої людини, то якщо він
 розумний - йому не потрібна допомога держави, він сам може розібратися зі своїм здоров'ям. але
 таких людей меншість, інакше країна не вимирала б.

1. Позитивний погляд на життя:

Позитивний погляд на життя, природно, пов'язаний або з філософським розумінням са
 моценності життя або з інтуїтивно - інстинктивним. Філософське розуміння формується шко-
 лій в широкому сенсі (початкової, середньої, вищої, духовної, релігійної та Т.Л.). Рівень і ка-
 кість знань залежить від багатьох факторів, в тому числі і політичної системи держави. У будь-
 бом випадку, формує позитивний життєвий настрій окремої людини - держава, за-
 трачівая на це величезні організаційні та фінансові ресурси. Якщо державна систе-
 ма сприяє масовому формуванню позитивного погляду на життя, то таке государст-
 во не вимирає - і навпаки.

Якщо держава стурбована збереженням "народного тіла", але не хоче, або не може
 (Бідно) утворювати населення, то воно може насильницькими методами змусити народ бути
 "Щасливим", через організацію заборон, обмежень, "табу" іт.л.

Що стосується нас - росіян, то ми повинні самі собі формувати позитивний погляд
 на життя. Що зовсім не легко. Якщо відсутній позитивний погляд на життя, то немає мотивації,
 займатися збереження і зміцнення здоров'я.

2. Людина сама бере відповідальність за своє здоров'я в свої руки:

Якщо згадати, що 50% здоров'я людини залежить від його індивідуальних схильностей,
 то стає зрозумілим, що ніякі зовнішні чинники тебе особисто не позбавлять від хвороб. Ні, Го
 жава, ні МОЗ, ні навіть цілитель. Але для того, щоб ця думка опанувала масами, ну-
 дружин великий

1. Відмова від шкідливих звичок:Таємна змова політиків і фармацевтів | Вживання наркотиків
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати