Головна

Вступ | Специфікація елементів збірних конструкцій. | Потреба в матеріальних ресурсах | Методи монтажу збірних конструкцій і кількість монтажних потоків. | Вибір основних монтажних пристосувань і вантажозахоплювальних пристроїв. | Розрахунок необхідної кількості кондукторів | Витрати праці робітників і часу роботи машин | Техніко-економічні показники | Рішення з охорони праці та техніки безпеки, отримані в результаті конкретних напрацювань. | Схеми з зазначенням огородження небезпечних зон, попереджувальних написів і знаків, способів освітлення робочих місць. |

Порівняння монтажних (стрілових самохідних) кранів за економічними параметрами

  1. Cтворення Запитів з параметрами.
  2. I. За економічними елементами.
  3. III.4. кранові навантаження
  4. V.2.2 надкранової частина
  5. V.2.3 Підкранова частина.
  6. А) Порівняння нескінченно малих функцій
  7. АНАЛІЗ ВИТРАТ З ЕКОНОМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Собівартість монтажу 1м3 включених в монтажний потік конструкцій визначається за формулою:

де 1,08 і 1,5 - коефіцієнти накладних витрат відповідно на експлуатацію машин і заробітну плату монтажників;

 - Планово-розрахункова собівартість машино-зміни, р. / Маш-см;

 - Середня заробітна плата робітників (без машиніста) в зміну, зайнятих

на монтажі конструкцій даного потоку, р .;

 - Сума витрат на влаштування тимчасових доріг для кранів, р .;

. - Усереднена експлуатаційна продуктивність крана в зміну,

м3/ См;

 - Сумарний обсяг монтажних конструкцій за обраним потоку в м3 (Т).

Планово-розрахункова (виробнича) собівартість машино-зміни порівнюваних кранів визначається за формулою:

де Е-одноразові витрати з доставки, монтажу і демонтажу крана з урахуванням непрямих витрат на утримання машин, р .;

 - Тривалість роботи крана в обраному монтажному потоці, маш-см;

 - Річні амортизаційні відрахування з урахуванням непрямих витрат, р .;

 - Нормативне число змін роботи крана в році, маш-зміни;

 - Поточні експлуатаційні витрати в зміну, р.

 Усереднена експлуатаційна продуктивність крана в зміну визначається за формулою: .

Наведені питомі витрати на 1 м3 (Т) конструкцій встановлюються за формулою для кожного крана:

де 0,12 - нормативний коефіцієнт ефективності;

 - Питомі капітальні вкладення, визначаються за формулою:

де  - Інвентарні-розрахункова вартість крана, який бере участь в монтажному процесі,

 - Річний виробіток крана, рівна:

1. Розрахунок проводимо для гусеничного крана РДК-25 з жорстким гуськом 5 м. При довжині стріли 22,5 м .:

Планово-розрахункова (виробнича) собівартість:

 руб. / Маш-см.

 руб.

19,2 крб.- вартість 1 м профилированной грунтової дороги.

Усереднена експлуатаційна продуктивність:

м3/ Маш-см

Річне виробництво крана:

м3

Питомі капітальні вкладення:

 руб. / м3

Собівартість монтажу:

 руб.

Наведені питомі витрати:

 руб. / м3

2. Розрахунок проводимо для гусеничного крана КС-7471 при довжині стріли 29,6 м .:

Планово-розрахункова (виробнича) собівартість:

 руб. / Маш-см.

 руб.

146.7 крб.- вартість 1 м щебеневої дороги.

Усереднена експлуатаційна продуктивність:

м3/ Маш-см

Річне виробництво крана:

м3

Питомі капітальні вкладення:

 руб. / м3

Собівартість монтажу:

 руб.

Наведені питомі витрати:

 руб. / м3

Планово-розрахункова собівартість маш.-зм. кранів

 табл.6

кран Г, руб.  , Руб. , маш-см. , маш-см.  , Руб.  , Руб. / М3
1 2 3 4 5 6 7 8
РДК-25-1 5720 85,32 556 105,73 44.237 5013,53 5014,15
КС- 7471 23376 55,20 512 105,73 93.688 5063,56 5066,12

Остаточно основний кран приймаємо РДК-25 т. К. Його питомі витрати на 3м3 конструкцій менше ніж у крана КС-7471. додатково для монтажу металевих зв'язків і стінових панелей приймаємо кран КС-5363 на спеціальному шасі автомобільного типу, для монтажу колон приймаємо СКГ-63.

 Принципова схема для визначення монтажних характеристик самохідного стрілового крана | Монтаж колон.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати