Головна

Вступ | Специфікація елементів збірних конструкцій. | Потреба в матеріальних ресурсах | Методи монтажу збірних конструкцій і кількість монтажних потоків. | Вибір основних монтажних пристосувань і вантажозахоплювальних пристроїв. | Розрахунок необхідної кількості кондукторів | Монтаж колон. | Техніко-економічні показники | Рішення з охорони праці та техніки безпеки, отримані в результаті конкретних напрацювань. | Схеми з зазначенням огородження небезпечних зон, попереджувальних написів і знаків, способів освітлення робочих місць. |

Принципова схема для визначення монтажних характеристик самохідного стрілового крана

  1. C - матриця (за формою нагадує куб) застосовується для визначення взаємозв'язку елементів трьох списків одночасно.
  2. CloseGraph закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки и відновлює текстовий режим роботи екрана).
  3. I розділ. Загальні характеристики організації
  4. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  5. I. Загальна характеристика уроку.
  6. I. Загальна характеристика
  7. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції

Попередньо виконують розрахунок робочих параметрів монтажного крана для установки в проектне положення всіх розглянутих в курсовому проекті несучих і огороджувальних конструкцій будівлі.

Необхідна вантажопідйомність крана для монтажу устаткування, що монтується конструктивного елементу складається з маси, що монтується конструктивного елементу (табл.1) і маси встановленої на ній оснащення (табл.3) для її підйому і визначається за формулою:

де  - Маса, що монтується конструктивного елементу, т (для розрахунку приймається елемент найбільшої маси);

- Маса встановленої на ній оснастки, т.

 т.

 т.

 т.

 т.

 т.

 т.

Необхідна висота підйому гака (Мінімальне необхідну відстань від рівня стоянки крана до верху стріли):

де hо - Відстань від рівня стоянки крана до опори збірного елемента на верхньому монтажному горизонті, м;

hз -запас по висоті не менше 0,5 м;

hэ - Висота елемента в монтується положенні, м;

hс-висота вантажопідйомного пристрою, що дорівнює відстані від верху монтируемого елемента до центру гака стріли, м;

hп - Висота поліспаста в стягнуті положенні, м (приймаємо 2 м).

 м.

 м.

 м.

 м.

 м.

 м.

Необхідний виліт гака при необхідній висоті підйому визначається за формулою:

де l - половина товщини стріли на рівні верху монтируемого елемента або раніше змонтованої конструкції, м;

с -мінімальний зазор між стрілою і монтується елементом або між стрілою і раніше змонтованої конструкцією, приймається в першому випадку 0.5м, у другому -1 м;

d - відстань від центра ваги до наближеного до стріли крана краю елемента, м;

 а - ширина кранового шляху, м; але, т.к (l + c) = s ? 1.5м,

де s - відстань від краю монтируемого елемента до осі стріли,

формулу для визначення вильоту гака можна представити у вигляді:

 м.

 м.

 м.

 м.

 м.

 м.

Необхідна довжина стріли визначається за формулою:

м.

м.

м.

м.

м.

 м.

На підставі розрахунку було обрано 2 крана:

1. Гусеничний кран РДК-25-1 при довжині стріли 22,5 м.

2. Пневмоколісний кран КС-7471 на спеціальному крані автомобільного типу при довжині стріли 29,6м.

Необхідні параметри, встановлені розрахунком, і фактичні параметри порівнюваних кранів зводимо в табл. 5.Витрати праці робітників і часу роботи машин | Порівняння монтажних (стрілових самохідних) кранів за економічними параметрами
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати