Головна

Вступ | Специфікація елементів збірних конструкцій. | Потреба в матеріальних ресурсах | Методи монтажу збірних конструкцій і кількість монтажних потоків. | Принципова схема для визначення монтажних характеристик самохідного стрілового крана | Порівняння монтажних (стрілових самохідних) кранів за економічними параметрами | Монтаж колон. | Техніко-економічні показники | Рішення з охорони праці та техніки безпеки, отримані в результаті конкретних напрацювань. | Схеми з зазначенням огородження небезпечних зон, попереджувальних написів і знаків, способів освітлення робочих місць. |

Розрахунок необхідної кількості кондукторів

  1. A. Для скорочення кількості арифметичних операцій при обчисленні функцій.
  2. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  3. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  4. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  5. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.
  6. I.1 Розрахунок w (X) при заданій масі (або обсязі) компонентів розчину
  7. I.1. Розрахунок вартості сировини

Розрахунок зроблений з урахуванням необхідного часу на установку колон згідно з нормою машинного часу по ГЕСН, а так само з урахуванням досягнення 70% -ої проектної міцності бетону в стику колони з фундаментом, за умови застосування для бетонування швидко-твердне високоактивного цементу, при температурі бетону 200З - бетон досягає міцності через три доби.

1) Для крайніх колон (N = 22 шт.) Нмаш-вр= 1,35 маш-год.

2) Для середніх колон (N = 12 шт.) Нмаш-вр= 1,35 маш-год.

3) Для фахверкових колон (N = 3 шт.) Нмаш-вр= 1,35 маш-год.

На одну колону перерізом 400х400мм. встановлюється 4 клинових вкладиша на колони з перетином 600,500 мм. з кожного боку встановлюють по 2 клинових вкладиша.

 маш.-год

З умови того, що робота проводиться в 2 зміни і з урахуванням 8-ми годинного дня:

 . Таким чином, розрахунок необхідної кількості кондукторів ведемо на 1 захватку

 шт.Вибір основних монтажних пристосувань і вантажозахоплювальних пристроїв. | Витрати праці робітників і часу роботи машин
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати