Головна

Основні методи до визначення кошторисної вартості об'єктів капітального будівництва

  1. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  2. I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу.
  3. I. Методи суворо регламентованого вправи.
  4. I. Основні положення
  5. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  6. I. Основні керівні документи і їх вимоги
 методи  Основні процедури  Розрахунок і вихідні дані
 ресурсний  Визначення (виділення) основних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на основі обмірів, розрахунків локальних кошторисів, кошторисних розрахунків і ресурсних відомостей. Визначення вартості виділених ресурсів  , де  - Витрати праці в людино-годинах *;  - Кошторисна вартість людино-години;  - Час експлуатації будівельних машин і механізмів в машино-годинах;  - Вартість машино-години будівельної машини (механізму);  - Витрата матеріалів, конструкцій, виробів в шт., Кв.м, куб.м;  - Кошторисна вартість на матеріали, конструкції і вироби;  - Кошторисні фінансові ресурси
 Ресурсно-індексний  Визначення кошторисної вартості при базисному рівні ценПріведеніе кошторисної вартості до рівня поточних (прогнозних) цін  , де  - Кошторисна вартість прямих витрат;  - Індекс зміни прямих витрат **;  - Кошторисна вартість накладних витрат;  - Індекс зміни накладних витрат;  - Кошторисна (нормативна) прибуток;  - Індекс кошторисної (нормативної) прибутку;  - Кошторисна вартість інших витрат;  - Індекс зміни інших витрат

продовження табл.1

 методи  Основні процедури  Розрахунок і вихідні дані
 Базисно-індексний  Визначення питомої ваги кожного елемента витрат в загальній стоімостіОпределеніе індексів для перерахунку вартості всього комплексу работОпределеніе кошторисної вартості при базисному або поточному рівні цін  , де  - Кошторисна вартість на матеріали, конструкції і вироби;  - Кошторисна вартість людино-години;  - Вартість машино-години будівельної машини (механізму);  - Кошторисна вартість накладних витрат;  - Кошторисна (нормативна) прибуток  - Індекс кошторисної (нормативної) прибутку;  - Кошторисна вартість інших витрат; , , , ,  - Індекси зміни цін елементів витрат.
 Базисно-компенсація-ційний або методскользящей ціни  Визначення базисної кошторисної стоімостіПрогноз подорожчання вартості в зв'язку з можливою інфляцією і очікуваним зростанням цін і таріфовРасчет додаткових витрат, викликаних відповідність до реального цін і тарифів по відношенню до базисних умов  , де  - Базисна кошторисна вартість; a - постійна частина витрат (коефіцієнт гальмування) ***; b - частка витрат на сировину і матеріали;  - Середньоарифметична або середньозважена ціна (середня індексів цін) матеріальних витрат на дату виконання робіт (на дату оцінки) ****; с - частка витрат на експлуатацію машин і механізмів;  - Середньоарифметична або середньозважена

закінчення табл.1

 методи  Основні процедури  Розрахунок і вихідні дані
     зарплата з відрахуваннями на соціальне забезпечення на дату виконання робіт (на дату оцінки); d - частка транспортних витрат;  - Середньоарифметична або середньозважена ціна (середня індексів цін) матеріальних витрат на дату виконання робіт (на дату оцінки);

* При базисному рівні - виходячи з середнього нормативного розряду і застосування індексу 1,25; при поточному рівні - на основі фактично склалася середньої заробітної плати всіх працівників, але не вище встановленої нормованого розміру коштів на оплату праці, які відносять на собівартість робіт.

** Сукупність індексів на матеріальні, технічні, вартісні і трудові ресурси.

*** A + b + c + d висловлює в цілому 100% кошторисної вартості.

**** , ,  - Співвідношення індексів цін на матеріальні ресурси, заробітну плату і транспортно-експлуатаційні ресурси.

***** У методах, де використовується індексація вартості будівництва, в якості індексів можна використовувати територіальні індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт, що формуються регіональними представництвами Росстроя, індекси, що публікуються ТОВ «Ко-Інвест», індекси Мінрегіонрозвитку.БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК | Тема: Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати