Головна

Порівняння достовірності результатів розрахунку | Ранжируваний ряд ціни продажу 1 кв.м. аналогічного об'єкта | Додаткова регресійна статистика | Метод прямої капіталізації | Розрахунок операційних витрат | Методи визначення ставки капіталізації | Інформація про об'єкти-аналоги | Інформація про страхові компанії | Визначення надбавки за інвестиційний менеджмент | Метод дисконтування грошових потоків |

Метод зваженої ціни капіталу

  1. A) Метод змінного середнього
  2. B. Соціологія та ее методи повінні будуватіся за зразки природничих наук
  3. I. 2. Сформулюйте принцип Гюйгенса. Поясніть метод зон Френеля.
  4. I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу.
  5. I. ЗАГАЛЬНІ організаційно-Методичні вказівки Щодо
  6. I. ЗАГАЛЬНІ організаційно-Методичні вказівки Щодо

Метод зваженої ціни (Weighted Average Cost of Capital, WACC) Капіталапредполагает знаходження норми прибутку в залежності від джерел фінансування інвестицій в активи. Цей показник відбиває сформований на підприємстві мінімум повернення на вкладений у його діяльність капітал, його рентабельність. При використанні кредитних банківських ресурсів повинна враховуватися ставка податку на прибуток, тому що відсотки за користування кредитом підприємство має право відносити на собівартість. У підсумку ціна одиниці такого джерела фінансування  менше, ніж сплачуваний банку відсоток:

 (60)

де  - Процентна ставка по кредиту;

 - Ставка податку на прибуток.

розрахунок  здійснюється за формулою

 (61)

де  - ціна i-го джерела фінансування;

 - питома вага i-го джерела фінансування коштів в їх загальній сумі.

приклад:

Визначити ставку дисконту при наступних даних. Рентабельність будівельного підприємства становить 12%. Під інвестиційний проект загальною вартістю 50 млн. Руб. був узятий кредит на суму 30 млн.руб. під 16% річних.

Рішення:

* 20% - ставка податку на прибуток.

відповідь Y = WACC = 12,5%.

 Оцінка грошових потоків | метод порівняння
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати