Головна

Оцінка заходів достовірності аналізованого рівняння регресії | Статистичні показники | Розрахункові значення ціни 1 кв. м по різних функцій | Порівняння достовірності результатів розрахунку | Ранжируваний ряд ціни продажу 1 кв. м. аналогічного об'єкта | Додаткова регресійна статистика | Метод прямої капіталізації | Розрахунок операційних витрат | Методи визначення ставки капіталізації | Інформація про об'єкти-аналоги |

Визначення надбавки за інвестиційний менеджмент

  1. http://archive.neicon.ru/xmlui/ -Журнали по соціології, економіки та менеджменту, психології, історії, політології, філології, релігієзнавства, кримінології та ін.
  2. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  3. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  7. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка
 Керуюча компанія  ЗПІФ нерухомості  Розмір винагороди  Джерело інформації
 «ВІТУС»  «Перспектива-Інвест»  Не більше 7,0% від ВЧА  http://www.vitus.ru/controlcompany/zpif_persp/properties04/
 «ВІТУС»  «Камська долина»  Не більше 2,0% від ВЧА  http://www.vitus.ru/control company / zpifkamdolina / properties05 /
 «ВІТУС»  «ВІТУС - Фонд нерухомості»  Не більше 4,0% від ВЧА  http://www.vitus.ru/controlcompany/zpif_vitus/properties13/
 «Єрмак»  «Трест Перший»  Не більше 3,0% від ВЧА  http://www.ermak.ru/fonds/?id=2858&prior=0&mid=2544
 «Єрмак»  «Стратегія»  Не більше 2,0% від ВЧА  http://www.ermak.ru/fonds/?id=2857&prior=0&mid=2606
 З п'яти обраних ЗПІФ нерухомості винагороду по фонду «Перспектива-Інвест» в 7% вибивається із загального ряду, тому це значення відкидаємо. По інших знаходимо середнє значення.
 Середнє значення  2,75%

 - Інші ризики, характерні для конкретного об'єкта оцінки, які оцінювач визначає самостійно. Наприклад, можна включити в ставку капіталізації рівень інфляції, екологічний ризик, законодавчий ризик тощо.

Ставку рекапіталізації можна визначити по методам Рингу, Хоскольда і Инвуда.

Метод Рингу передбачає лінійний повернення капіталу і знаходиться за формулою

 (53)

де Т - термін, що залишився економічного життя будівлі, т. е. той час, через яке об'єкт зажадає капітальних витрат на відновлення споживчих властивостей.

Наприклад, відомо, що через 15 років будівля потребує капітальних вкладень на рівні вартості будівництва. Норму повернення капіталу знайдемо за формулою (53):

відповідь: .

Метод Хоскольда передбачає повернення капіталу за безризиковою ставкою і знаходиться за формулою фактора фонду відшкодування (3-тя функція грошей):

 (54)

Наприклад, відомо, що через 15 років будівля потребує капітальних вкладень на рівні вартості будівництва. Норму повернення капіталу знайдемо за формулою (54). В якості безризикової ставки приймемо значення 12,86%:

.

відповідь:

Метод Инвуда передбачає повернення капіталу за ставкою, що дорівнює нормі прибутку і знаходиться за формулою фактора фонду відшкодування (3-тя функція грошей):

 (55)

Наприклад, відомо, що через 15 років будівля потребує капітальних вкладень на рівні вартості будівництва. Норму повернення капіталу знайдемо за формулою (55). Як норми прибутку приймемо значення 20%:

відповідь:

Метод техніки інвестиційної групи (зв'язкових інвестицій)

Техніка інвестиційної групи може розглядати фінансові інтереси (коли використовується власний і позиковий капітал) і фізичні інтереси (коли об'єкт нерухомості розбивають на складові - земельну ділянку і будівлю). При аналізі фінансових інтересів використовується формула

 (56)

де  - Загальний коефіцієнт капіталізації;

 - Коефіцієнт капіталізації для позикових коштів;

 - Частка позикових коштів;

 - Коефіцієнт капіталізації для власних коштів;

 - Частка власних коштів.

Наприклад, відомо, що при придбанні нерухомості було використано 1800 тис. Руб. власного капіталу і 2000 тис. руб. позикового. Умови договору кредитування передбачають щорічну суму по поверненню боргу і відсотків 400 тис. Руб. Прогнозний чистий операційних дохід становить 700 тис. Руб. Знайти коефіцієнт капіталізації.

відповідь

При аналізі фізичних інтересів використовується формула

 (57)

де  - Загальний коефіцієнт капіталізації;

 - Коефіцієнт капіталізації для земельної ділянки;

 - Частка вартості земельної ділянки;

 - Коефіцієнт капіталізації для будівлі;

 - Частка вартості будівлі.

Наприклад, відомо, що нерухомість була куплена за 5000 тис. Руб. Вартість земельної ділянки оцінюється в 3000 тис. Руб. Власник вимагає 14% віддачі на власний капітал. Що залишився термін економічного життя будівлі становить 5 років. Знайти коефіцієнт капіталізації.

відповідь

 Інформація про страхові компанії | Метод дисконтування грошових потоків
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати