Головна

Використання кореляційно-регресійного аналізу при оцінці нерухомості | Розрахунок середніх величин | Розрахунок величин розкиду | Оцінка заходів достовірності аналізованого рівняння регресії | Статистичні показники | Розрахункові значення ціни 1 кв.м по різних функцій | Порівняння достовірності результатів розрахунку | Ранжируваний ряд ціни продажу 1 кв.м. аналогічного об'єкта | Додаткова регресійна статистика | Метод прямої капіталізації |

Методи визначення ставки капіталізації

  1. C - матриця (за формою нагадує куб) застосовується для визначення взаємозв'язку елементів трьох списків одночасно.
  2. I. Методи суворо регламентованого вправи.
  3. II Общепедагогические методи.
  4. II. 17. Поясніть фізичну сутність визначення швидкості звуку методом резонансу.
  5. II. 7. Поясніть метод визначення довжини світлової хвилі в лабораторній роботі.
  6. II. Метод визначення розрахункового часу евакуації
  7. II. Методи виховання фізичних якостей.

Ринковий метод (ринкова екстракція)

За ринковим методом ставка капіталізації розраховується як зважена ставка капіталізації по аналогічних об'єктів, тобто формулу можна записати в наступному вигляді:

 (49)

де  - Ставка капіталізації;

 - Кількість підібраних об'єктів-аналогів;

 - Порядковий номер об'єкта-аналога;

 - Чистий дисконтований дохід аналогічного об'єкта;

 - Ринкова вартість аналогічного об'єкта;

 - Питома вага аналога (пріоритет).

Приклад визначення ставки капіталізації за ринковим методом

Для визначення ставки капіталізації були підібрані чотири аналога і був розрахований коефіцієнт капіталізації для кожного з них.

Таблиця 47Розрахунок операційних витрат | Інформація про об'єкти-аналоги
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати