Головна

Метод попарного порівняння | Шкала якісних оцінок | Матриця індексів важливості | Використання кореляційно-регресійного аналізу при оцінці нерухомості | Розрахунок середніх величин | Розрахунок величин розкиду | Оцінка заходів достовірності аналізованого рівняння регресії | Статистичні показники | Розрахункові значення ціни 1 кв.м по різних функцій | Порівняння достовірності результатів розрахунку |

Додаткова регресійна статистика

  1. IV. Математична статистика в економіці.
  2. Алкоголь: статистика та демографія
  3. Б) додаткова
  4. б) додаткова
  5. Б) додаткова
  6. Б. Оцінка парної лінійної зв'язку між змінними c допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона в додатку Статистика.
 величина  опис
 se1, se2, ..., Sen  Стандартні значення помилок для коефіцієнтів m1, m2, ..., mn
 seb  Стандартне значення помилки для постійної b (seb = # Н / Д, якщо конст має значення ЛОЖЬ)
 R2  Коефіцієнт детермінованості. Порівнюються фактичні значення y і значення, отримані з рівняння прямої; за результатами порівняння обчислюється коефіцієнт детермінованості, нормований від 0 до 1. Якщо він дорівнює 1, то має місце повна кореляція з моделлю, т. е. немає відмінності між фактичним і оцінним значеннями y. У протилежному випадку, якщо коефіцієнт детермінованості дорівнює 0, то рівняння регресії невдало для передбачення значень y
 sey  Стандартна помилка для оцінки y
F  F-статистика, або F-спостережуване значення. F-статистика використовується для визначення того, чи є яка спостерігається взаємозв'язок між залежною і незалежною змінними випадкової чи ні
 df  Ступеня свободи. Ступені свободи корисні для знаходження F-критичних значень в статистичній таблиці. Для визначення рівня надійності моделі потрібно порівняти значення в таблиці з F-статистикою, яку повертатимуть функцією ЛИНЕЙН
 ssreg  Регресійна сума квадратів
 ssresid  Залишкова сума квадратів

Таблиця 42

Значення додаткової регресійної статистики для лінійної залежності

 1,294862774  1,955550397  -0,011958464  +39,42017209
 0,235648444  3,217175628  0,032209588  +13,69511161
 0,950730779  0,692030663    
 +25,72886281    
 +36,96515412  1,915625752    

Таблиця 43Ранжируваний ряд ціни продажу 1 кв.м. аналогічного об'єкта | Метод прямої капіталізації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати