Головна

Вихідні дані для методу МВР | Метод попарного порівняння | Шкала якісних оцінок | Матриця індексів важливості | Використання кореляційно-регресійного аналізу при оцінці нерухомості | Розрахунок середніх величин | Розрахунок величин розкиду | Оцінка заходів достовірності аналізованого рівняння регресії | Статистичні показники | Розрахункові значення ціни 1 кв.м по різних функцій |

Ранжируваний ряд ціни продажу 1 кв.м. аналогічного об'єкта

  1. VIII. Організація і порядок проведення навчальних тренувань на об'єктах, що охороняються
  2. Аварії на радіаційно-небезпечних та пожежо-і вибухонебезпечних об'єктах об'єктах
  3. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах. Вражаючі фактори.
  4. Амортизація по об'єктах основних засобів, що були у вжитку
  5. Аналіз діяльності об'єкта дослідження в області, заданою темою дипломного проекту.
  6. Аналіз інформаційних потоків та інформаційної взаємодії з іншими об'єктами.
  7. Аналіз інформаційних потреб заданого об'єкта дослідження і вивчення умов експлуатації комп'ютерної мережі
 № п / п  Загальна площа, кв.м  Висота поверху, м  Кількість місць для паркування  Ціна продажу 1 кв.м, тис.руб.
 176,7  2,6  47,991
 174,5  2,8  48,653
 185,0  2,8  49,514
 150,0  3,0  50,000
 154,3  2,9  51,847
 147,8  2,9  51,895
 159,6  2,8  53,258
 142,5  3,0  54,807
 об'єкт оцінки  160,0  2,9  

Аналіз вибірки було проведено раніше. За результатами аналізу таблиці вибірку можна визнати однорідною.

Для визначення лінійного тренда скористаємося функцією Microsoft Excel ТЕНДЕНЦІЯ, результат за яким склав 49,652 тис.руб. за 1 кв.м.

Для визначення експоненціального тренда скористаємося функцією Microsoft Excel РОСТ, результат за яким склав 49,637 тис.руб. за 1 кв.м.

Виберемо лінійне рівняння регресії  і знайдемо коефіцієнти. Для цього введемо значення в Книгу Microsoft Excel, в меню СЕРВІС виберемо функцію АНАЛІЗ ДАНИХ, з пропонованих найменувань виберемо регресу, після чого з'явиться вікно, в яке слід внести значення  (Ціни) і відомі значення  (Площа об'єкта оцінки, висота приміщень, кількість паркувальних місць). Після внесення даних з'явиться таблиця наступного вигляду (див. Табл.39).

З табл.39 візьмемо коефіцієнти рівняння. В результаті лінійну зміну ціни залежно від площі можна описати таким рівнянням:

При виділенні осередків (5 х 5), починаючи з комірки, що містить формулу, і натиснути клавішу F2, а потім клавіш CTRL + SHIFT + ENTER можна отримати інформацію про додаткову регресійної статистики в наступному вигляді:

Таблиця 40Порівняння достовірності результатів розрахунку | Додаткова регресійна статистика
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати