Головна

| Метод прямого порівняння продажів | Об'єкти-аналоги для визначення вартості за методом прямого порівняння продажів | Розрахунок вартості за методом прямого порівняння продажів | Вихідні дані для методу МВР | Метод попарного порівняння | Шкала якісних оцінок | Матриця індексів важливості | Використання кореляційно-регресійного аналізу при оцінці нерухомості | Розрахунок середніх величин |

Оцінка заходів достовірності аналізованого рівняння регресії

  1. I. 6. Що називається хвильової поверхнею? Які хвилі називаються плоскими, сферичними? Запишіть їх рівняння.
  2. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  3. II. Визначення нелінійної регресії
  4. II. Оцінка аналізів сечі.
  5. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  6. III. Державної кадастрової оцінки сільськогосподарських УГІДДЯМИ в суб'єктах Російської Федерації.
  7. III. Визначення рівняння нелінійної регресії у формі користувача

Міра достовірності (D) Аналізованого рівняння регресії оцінюється за допомогою процентного співвідношення среднеквадратической помилки рівняння (Se) І математичного очікування по результативному ознакою (  ):

 (44)

Среднеквадратическая помилка знаходиться за формулою

 (45)

де  - Фактичне значення ціни i - Го об'єкта-аналога;

 - Розрахункове значення ціни i - Го об'єкта-аналога за обраним рівнянням регресії;

 - Кількість об'єктів у вибірці;

i - Число параметрів рівняння регресії .

У разі, якщо максимальне значення D не перевищує 15%, які аналізуються рівняння регресії досить коректно відображає кореляційний зв'язок і може бути використано для розрахунку вартості оцінюваної нерухомості.

Багатофакторний аналіз передбачає виявлення наявності і форми кореляційної залежності між результативним показником і декількома факторними ознаками (параметрами):

 (46)

Застосування факторного аналізу для розрахунку вартості оцінюваного об'єкта дає точніші результати в порівнянні з парної кореляції і тому в більшості випадків є більш пріоритетним. До того ж метод парної кореляції в оцінці нерухомості застосуємо в основному для розрахунку окремих поправок, а метод множинної кореляції дозволяє розрахувати вартість оцінюваної нерухомості в цілому. Наприклад, може бути використана лінійна регресія виду

 (47)

 - Вартість об'єкта оцінки;

 - Основні ціноутворюючі характеристики порівнюваних об'єктів;

 - Коефіцієнти регресії.

Розглянемо застосування однофакторного кореляційно-регресійного аналізу для розрахунку вартості нерухомості методом парної кореляції на наступному прикладі.

Слід сказати, що на практиці однофакторні моделі взаємозв'язку зустрічаються рідко, тому що в більшості випадків вартість нерухомості залежить від декількох змінних. Застосування однофакторний моделі допустимо за умови схожості всіх інших характеристик.

Об'єкт оцінки - офіс загальною площею 160 кв.м. Є інформація про об'єкти-аналоги стосовно їхньої загальної площі і ціни продажу.

Таблиця 31Розрахунок величин розкиду | Статистичні показники
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати