На головну

Формули і рівняння

  1. I. 6. Що називається хвильової поверхнею? Які хвилі називаються плоскими, сферичними? Запишіть їх рівняння.
  2. III. Визначення рівняння нелінійної регресії у формі користувача
  3. Аналіз рівняння масової витрати ідеального газу і критичний тиск
  4. Квиток 4 (невизначений інтеграл, визначений інтеграл, функції декількох змінних, диференціальні рівняння)
  5. ВВЕДЕННЯ ФОРМУЛИ
  6. Висновок робочої формули
  7. Висновок розрахункової формули

Формули слід нумерувати наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записуються на рівні формули праворуч у круглих дужках. Посилання в тексті на порядкові номери формул дають в дужках, наприклад: у формулі (5).

Допускається нумерація формул в межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: (5.2).

Формули і рівняння слід виділяти з тексту в окремий рядок. Вище і нижче кожної формули і рівняння необхідно залишати не менше одного вільного рядка. В якості символів фізичних величин у формулі слід застосовувати позначення, встановлені відповідними нормативними документами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, якщо вони не пояснені раніше, повинні бути приведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі. Перший рядок пояснення повинна починатися зі слова «де» (без двокрапки).

Наприклад: Статистичної характеристикою, використовуваної при контролі якості продукції, є розмах (R), що визначається за формулою

R = Xmax - Xmin, (2.3)

де Xmax - максимальне значення контрольованого параметра у вибірці;

Xmin - мінімальне значення контрольованого параметра у вибірці.

Формули, наступні одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку множення застосовують знак «х».

Порядок викладу математичних рівнянь такий же, як і формул.

 Перерахування та примітки | скорочення

Етапи написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Вибір студентом теми випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Призначення наукового керівника випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Оформлення та затвердження організаційних документів з написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Характеристика структурних елементів випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | | | таблиці | | Підготовка випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи до захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати